GroenLinks wil dat elke oudere de zorg op maat krijgt die nodig is, er meer handen aan het bed komen en de zorg weer een aantrekkelijk beroep wordt.

Uitgangspunt is in het concept-verkiezingsprogramma dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. GroenLinks wil de eigen regie van ouderen stimuleren door de inzet van persoonsgebonden budgetten voor de mensen die dat willen.

Investeren in meer personeel

Om het dagelijks leven van ouderen in een verpleeginstelling aangenaam te maken, is de inzet van voldoende personeel nodig. De werkdruk van veel mensen in de zorg is nu te groot geworden. Daarom wil GroenLinks fors investeren in meer personeel, zodat er genoeg banen bij komen om ontspannen te kunnen zorgen. “Dit komt, afhankelijk van de zorgzwaarte, neer op 2 medewerkers op elke 10 of 8 bewoners in een verpleegtehuis. Daar trekken we 1,7 miljard euro voor uit.”

Woningen geschikt maken

De overheid bevordert in de visie van GroenLinks dat nieuwe woningen geschikt zijn voor verschillende levensfasen en makkelijk aanpasbaar zijn voor mensen met een handicap. Ook bestaande woningen moeten geschikt worden gemaakt voor ouderen. GroenLinks vindt ook dat er een maximum moet gelden voor de eigen bijdrage. Zo houden bewoners voldoende geld over om ook een kopje koffie te drinken of de kleinkinderen te ontvange