Senioren Journaal van woensdag 9 november

Cliëntondersteuner maakt het verschil

De Onafhankelijke Cliëntondersteuner kan hét verschil maken bij een hulpvraag bij de Wmo, legt KBO Noord-Holland uit aan de hand van het naar eigen zeggen waargebeurde verhaal van de 83-jarige mevrouw Jansen. “Mevrouw, ik kan het kort houden uw hulpvraag was te voorzien en dan heeft u geen recht op een maatwerk voorziening”, zei de Wmo-adviseur van de gemeente. Maar KBO’s cliëntondersteuner zag het anders. Het resultaat kwam snel, aldus de KBO: hulp in de huishouding.

Seniorenproeftuin Leidse Merenwijk

Hoe kunnen ouderen in de Leidse Merenwijk langer gelukkig en op zichzelf blijven wonen. Dat is volgens het Leidsch Dagblad, dat schrijft over ouderenberaad als voorbode van een seniorenproeftuin, de centrale vraag tijdens een bijeenkomst op 24 november, waarvoor alle senioren in de wijk zijn uitgenodigd. De Merenwijk vierde onlangs het vijftigjarig bestaan en veel bewoners zijn aanzienlijk ouder.

AOW-leeftijd in 2028 omhoog

De AOW-leeftijd gaat met drie maanden omhoog doordat de levensverwachting verder stijgt. Vanaf 2028 krijgen mensen hun AOW als ze 67 jaar en drie maanden zijn. Dit blijkt volgens de Telegraaf uit berekeningen op basis van de nieuwe levensverwachting van het CBS.

Negatief beeld van sociale media

Ouderen zien twee keer zo vaak negatieve kanten aan het gebruik van sociale media als positieve kanten. Dat blijkt uit een peiling van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen. De gebruikers van onder andere Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter oordelen wel veel positiever dan de senioren die deze media helemaal links laten liggen.

Wannéér gaat het écht niet meer

In de toekomst is verblijf in een verpleeghuis – nog meer dan nu –  alleen nog aan de orde als het écht niet anders kan, zegt brancheorganisatie ouderenzorg ActiZ. “Maar wanneer gaat het echt niet meer? Dat is de vraag die nu voorligt.” Er moeten afspraken gemaakt worden over wie er in de toekomst nog een plek in het verpleeghuis krijgt, en wie niet. Dit is een politieke keuze die volgens ActiZ niet wordt gemaakt.

Met nieuw stelsel eerder hoger pensioen

Het nieuwe pensioenstelsel geeft veel meer kans op hogere pensioenen dan het huidige stelsel. Dat stellen wetenschappers en pensioenexperts (onder wie de voorzitters van de vijf grootste pensioenfondsen) volgens het AD in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Volkskrant beleeft het debat over de pensioenwet morgen in de Tweede Kamer een beslissende dag.

Drie speerpunten ouderenzorg Zeeland

Negen Zeeuwse zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ hebben de intentieverklaring Integrale Ouderenzorg Zeeland ondertekend.  De focus is gericht op drie onderwerpen: het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV), vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen en Advance Care Planning.

Handhaaf gemeentepublicatie op papier

Seniorenvereniging KBO is volgens Brabants Centrum ontstemd over het bericht dat de gemeente Boxtel vanaf 1 januari alleen online de officiële publicaties wil delen. “Wij merken dat nog steeds vele ouderen niet vaardig zijn met de computer of geen computer ter beschikking hebben.”

Meer leed en valpartijen bij ouderen thuis

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met behulp van thuiszorg. Het AD ging mee met wijkverpleegkundige Bono Lefevere (31) van Stichting Brentano in Amstelveen mee en beschrijft hoe hij op zijn rondes onder thuiswonende ouderen meer leed, valpartijen en dementie ziet. Om de handen zo eerlijk mogelijk te verdelen, proberen wijkverpleegkundigen de cliënten zoveel mogelijk zelf te leren.

Steeds meer oppassen op het fietspad

De fatbike heeft een snelle opmars gemaakt en dat baart menigeen zorgen, schrijft de Telegraaf. Vooral als ze opgevoerd zijn of de gebruiker een hoofdtelefoon draagt. Mensen van 60 jaar en ouder durven volgens de Fietsersbond al nauwelijks meer het fietspad op. “We krijgen er veel klachten over. Terecht ook, het is ronduit gevaarlijk.”

Draagkracht samenleving vergroten

Bij het Noordhollandse Zorgbalans gaat een directeur Strategie en Verbinding aan de slag. “Het is naast noodzakelijke innovatie cruciaal dat we bestaande verbindingen verstevigen en nieuwe verbindingen aanleggen en zo de draagkracht van onze samenleving vergroten.” De nieuwe directeur wordt verantwoordelijk voor vijf veranderopgaven.

Scootmobiel meeste ongelukken

Bij een vergelijking van het CBS tussen het aantal afgelegde kilometers van weggebruikers en het aantal ongelukken dat daarbij gebeurt, staat de scootmobielrijder bovenaan. Het grootste deel van de ongelukken met scootmobielen gebeurt zonder dat er iemand anders bij is betrokken, zegt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij RTV Drenthe.

Door herhaalprik minder ziekenhuisopnames

De groep 60-plussers die dit najaar een herhaalprik kreeg, heeft een bijna drie keer kleinere kans op ziekenhuisopname dan mensen die afzagen van een extra ronde. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een analyse van het RIVM. Na een herhaalprik hadden 60-plussers bovendien een twee keer kleinere kans op een ic-opname dan mensen die minimaal al één vaccinatie kregen toegediend.

Voorrang 55-plussers met eengezinswoning

55-plussers die een eengezinswoning in Katwijk aan Zee achterlaten krijgen voorrang bij de toewijzing van de sociale huurwoningen in de Visserijschool, aldus RTV Katwijk. Door deze nieuwe duurzame en levensloopgeschikte woningen met voorrang toe te wijzen aan huurders van een sociale huurwoning in Katwijk aan Zee, verwacht de gemeente dat senioren nog meer verleid worden om hun eengezinswoning in te ruilen voor een voor ouderen geschikt nieuw appartement.

Een maaltijd per dag en vroeg naar bed

Waarom is Rotterdam zo terughoudend om het vele spaargeld te gebruiken om de armoede aan te pakken? De PvdA in de gemeenteraad ziet volgens Rijnmond ‘ouderen die nog maar een maaltijd per dag eten en vroeg naar bed gaan, zodat de verwarming niet aan hoeft’. Er moet volgens de oppositie meer geld naar ouderenzorg. De wethouder zegt dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook krijgt. Maar dat er wel een oplossing moet komen. Bijvoorbeeld door efficiënter te gaan werken.