Zorgkantoor verbindend en faciliterend

Het Zorgkantoor heeft steeds meer een verbindende en faciliterende rol zegt Menzis, partijen maken zelf met elkaar de afspraken.

“We vinden het belangrijk om buiten naar binnen te halen en de mooie en goede initiatieven bij zorgaanbieders onder de aandacht te brengen. We willen hiermee kennis en nieuwe mogelijkheden met elkaar delen en zo de langdurige zorg ook met de buitenwereld te verbinden.”

Pilot koorts detecteren

Als voorbeeld noemt Menzis een pilot met een warmtecamera in samenwerking met het Enschedese FEVR Detection. Ontmoetingsplek Inloop aan de Aa in Almelo is de eerste partij die 12 augustus startte om snel koorts te detecteren bij bezoekers. “Samen met Inloop aan de Aa en FEVR Detection zullen we na enkele maanden de pilot evalueren en delen we met u de resultaten.”

Mantelzorg app

Een ander mooi voorbeeld op dit gebied is volgens Menzis de ontwikkeling van de mantelzorg app. “Door niet in kaders maar in dienstverlening te denken, kunnen we meer betekenen voor de klant, nu en in de toekomst.”