Zorgformule De Dienstbode van start

Zorgondernemer Leo Pronk realiseert de zorgformule De Dienstbode. De eerste Dienstbodes starten eind 2020. Het gaat om een nieuwe versie van het verzorgingshuis, maar dan in eigen appartement, blijkt uit een artikel op Platform 31.

De Dienstbode is gericht op ouderen die met ondersteuning en thuiszorg in hun eigen appartement kunnen blijven wonen. Per locatie is een zorgondernemer – opgeleid en begeleid door Aafje Coöperatie – actief, die samen met zijn of haar team zorg aan ouderen verleent. Dit team bestaat uit ongeveer twaalf professionals met zowel een zorg- als welzijnsachtergrond, die zich richten op een groep van ongeveer 45 ouderen. Kosten van de zorg worden gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) van bewoners.

Droomkeuken

Omdat ouderen op hun eigen, vertrouwde stekje blijven wonen, was het voor Pronk niet nodig om een locatie voor wooneenheden te zoeken. Wel moest hij op zoek een ruimte voor de ‘droomkeuken’ en voor het kantoor van de zorgondernemer. Dit was geen probleem. “We kwamen erachter dat woningcorporaties vaak met leegstaande ruimtes blijven zitten, voornamelijk in ‘de plint’ (de begane grond van een complex). Door deze ruimte te huren, slaan we twee vliegen in één klap.”

Samenwerking rond pgb

Bij iedere Dienstbode is er een gebruikersvereniging , waarbij bewoners en familie inspraak hebben in de dagelijkse gang van zaken. “Om ervoor te zorgen dat de belangen van mensen met een pgb behartigd zijn, werken wij ook samen met Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een pgb.”

Acht locaties in ontwikkeling

De Dienstbode is relatief snel in de steigers gezet. In augustus 2019 zijn de eerste gedachten op papier gekrabbeld en vanaf januari 2020 staat het bedrijf officieel ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Vandaag de dag zijn acht locaties in ontwikkeling.