Zeker 100.000 ouderen per jaar uitgebuit

Financiële uitbuiting van ouderen komt veel vaker voor dan officiële cijfers melden. En het zal nog gaan toenemen, schrijft het AD, omdat de babyboomers over enkele jaren een kwetsbare doelgroep gaan vormen.

Bij financiële uitbuiting gaat het om daders uit eigen kring, zoals kinderen of iemand van een vrijwilligersorganisatie. De bedragen variëren. De ene keer is het een zoon die elke week boodschappen doet met de pinpas van zijn hulpbehoevende moeder. Maar het kan ook gaan om een huishoudelijke hulp die een welgestelde senior overhaalt tot een testamentswijziging.

Misleidende cijfers

De officiële cijfers van meldpunt Veilig Thuis, dat financieel misbruik van ouderen bijhoudt, zijn volgens het AD misleidend. Elk jaar worden rond de 1600 gevallen geregistreerd. Maar volgens deskundigen is het werkelijke aantal veel groter: zij schatten dat het om zeker 100.000 slachtoffers per jaar gaat. De valse beeldvorming ontstaat doordat de slachtoffers óf niet in de gaten hebben dat ze worden uitgebuit, óf dat niet durven te melden omdat ze afhankelijk zijn van de dader.

Lokale allianties

Een belangrijk signaal over de werkelijke omvang komt van de zogeheten ‘lokale allianties’ tegen financieel misbruik van ouderen. In deze allianties werken onder meer zorgmedewerkers, notarissen, politiemensen, bankpersoneel en bewindvoerders samen om het misbruik te signaleren en aan te pakken. “Toen ik geleerd had waar ik op moest letten, zag ik bijna maandelijks wel een slachtoffer. Ik heb 170 patiënten en ik zie elk jaar zeker tien gevallen van financieel misbruik”, vertelt een wijkverpleegkundige in het AD.

Kwetsbaarheid neemt toe

Volgens de overkoepelende Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ zal uitbuiting van ouderen alleen maar toenemen. “Er zijn nu 3,5 miljoen 65-plussers, in 2040 zijn dat er 4,7 miljoen. En voor hen zijn steeds minder zorgprofessionals en mantelzorgers beschikbaar. Dat maakt de ouderen van de toekomst kwetsbaar.”