Veel energiearmoede chronisch zieken

Veel mensen met ernstige chronische aandoeningen hebben een hoog energiegebruik en daardoor veel extra kosten. Hierdoor kunnen ze vaak niet of nauwelijks rondkomen. Dit blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit een steekproef van Ieder(in), waaraan ruim 500 mensen met een chronische aandoening of beperking hebben meegedaan. Volgens de overkoepelende belangenorganisatie werken bestaande maatregelen, zoals het prijsplafond, voor deze mensen onvoldoende.

Mensen met chronische aandoeningen, verbruiken veel meer energie dan de gemiddelde Nederlander. Zo geeft 70 procent van de ondervraagden aan dat ze elektrische hulpmiddelen gebruiken die (veel) extra energie kosten. Driekwart moet het eigen huis extra (warm) stoken omdat hun lichaam slecht op temperatuur blijft of omdat ze aan huis gekluisterd zijn. En 50 procent verbruikt extra warm water voor bijvoorbeeld verzorging van wonden of omdat extra lang douchen nodig is vanwege reumatische klachten of benauwdheid, aldus Binnenlands Bestuur.

Elektrische hulpmiddelen

De overheidsmaatregelen tegen energiearmoede helpt deze groep onvoldoende, concludeert Ieder(in). ‘Mensen met meerdere elektrische hulpmiddelen komen sowieso uit boven het energieplafond voor elektriciteit. En voor de energietoeslag komen velen niet in aanmerking ook al is hun besteedbaar inkomen – mede door de toegenomen energiekosten – vaak heel laag’, verklaart de belangenbehartiger.