Seniorenraad in ere herstellen

De gezamenlijke ouderenbonden in Goes zien niks in de manier waarop ze van de gemeente mogen meepraten over zaken die ouderen aangaan, meldt dagblad PZC.

Vroeger had Goes een seniorenraad. Al zeven jaar vragen de ouderenbonden de gemeente om dit orgaan in ere te herstellen. Maar in het stadskantoor hebben ze andere ideeën over de manier waarop inwoners kunnen participeren. “Ze willen gewoon niet”, concludeert voorzitter Hans de Jonge van het Bondenberaad Groot Goes, in de PZC. Het Bondenberaad, overkoepelende orgaan van de ouderenbonden in Goes, deed haar beklag in een brief aan B. en W.

Poolse landdag

De gemeente wil een kerngroep in het leven roepen: een breed opgezet orgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd advies kan geven over thema’s als de Wmo, jeugd en welzijn. Specifieke adviesraden zouden niet meer van deze tijd zijn. “Dat wordt een Poolse landdag”, zegt De Jonge het nieuw op te zetten orgaan.

Vijf minuten om ons zegje te doen

Hij vindt dat Goes een seniorenraad moet hebben die in een vroegtijdig stadium wordt geconsulteerd en haar mening mag geven over zaken die ouderen aangaan. Inspreken bij de raadsvergaderingen is geen alternatief. De Jonge in de PZC: “Dan hebben we dus vijf minuten om ons zegje te doen over iets belangrijks als bijvoorbeeld het versoberen van de Wmo. Dat werkt niet. Wij willen stukken krijgen en onze mening geven, vóór het naar het politieke niveau gaat.”