Investeer in wijkactiviteit ouderen

Het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouderen met hulp van de overheid blijkt in Denemarken goed te werken. “In ons land is de aanpak voornamelijk gericht op inzet van professionals, wat ouderen afhankelijk maakt van deze zorg”, reageert Gerrit Aalbersberg uit Arnhem in de Telegraaf. “Zowel door het gebrek aan personeel als financieel is dit echter niet vol te houden.”

Sociaal drama

Het bouwen van seniorenwoningen met zo nodig professionele hulp en gezelligheid komt voorlopig niet van de grond, constateert Aalbersberg. “Het gevolg hiervan is dat mensen in hun huis blijven wonen. Ze vereenzamen en krijgen niet meer de hulp die ze nodig hebben. Een sociaal drama ligt in het verschiet.”

Mooie compensatie

Een Deense maatregel die in het oog springt, schrijft Aalbersberg in de Telegraaf,  is het opzetten van kleinschalige activiteitencentra in de wijk. “Deze kunnen worden gerund door mensen uit de wijk met steun van de gemeente. Hier kunnen ouderen elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het is een mooie compensatie voor de wegbezuinigde bejaardentehuizen.”