Gebruik subsidies beter controleren

De gemeente Bloemendaal houdt onvoldoende zicht op de subsidies die aan ongeveer honderd verenigingen of instellingen worden gegeven. Deze kritiek komt van de Rekenkamer.

Jacob Jan Bakker is een van de leden van de Rekenkamer en noemt in het Haarlems Dagblad dit voorbeeld: “Als een sportvereniging geld krijgt om ouderen meer te laten bewegen, kun je registeren hoeveel ouderen meer zijn gaan sporten. Of hoeveel de toename percentueel is. Nu wordt alleen gecontroleerd of de boekhouding van de vereniging, met de verwerking van het subsidiebedrag, klopt. Er zijn geen goede regels voor de controle van besteding van subsidies, het gaat allemaal te informeel. Ook de gemeenteraad schiet hierin tekort. Die vergewist zich er onvoldoende van of het geld dat naar de verenigingen gaat wel doelmatig wordt besteed.”