Banken meer doen tegen online fraude

Rabobank en SeniorWeb hebben in het afgelopen jaar een onderzoek gedaan onder leden van SeniorWeb over het onderwerp bankieren. Bijna 900 leden hebben hun mening gegeven.

Een deel van de senioren die internetbankiert, geeft aan hier soms tot heel vaak moeite mee te hebben. De belangrijkste zaken waar zij tegenaan lopen zijn: Veranderingen in beeldschermen en gebruik, snelheid waarmee handelingen uitgevoerd moeten worden, vindbaarheid van functies en informatie.

Verbeteringen in de Rabo App en de omgeving van internetbankieren volgen elkaar soms razendsnel op. Dit heeft met veiligheid en gebruikersgemak te maken, aldus de bank. Dat sommige handelingen snel moeten heeft met veiligheid te maken.

Cursussen met SeniorWeb

“Iedereen moet mee kunnen doen. Daar maken wij ons sterk voor. We helpen onze klanten  graag op weg met informatie, advies en hulpmiddelen om zelfstandig of samen te bankieren.” Ook organiseert Rabobank cursussen Samen Bankieren. SeniorWeb en Rabobank organiseren samen op veel locaties in het land workshops mobiel bankieren en internetbankieren.

Veilig contactloos betalen

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de senioren weleens contactloos betaalt via zijn/haar smartphone of smartwatch. Nog eens 15% geeft aan dit nu nog niet te doen, maar heeft hier wel interesse in. Ook geeft 40% van de deelnemers aan het helemaal niet erg te vinden om alleen digitaal te kunnen betalen en dus niet met contant geld. Het gebruik van contactloos betalen is veilig, aldus de bank.

Cybercrime event

75% van de senioren vindt dat banken meer moeten doen om online fraude te voorkomen. 64% van de ondervraagden geeft daarnaast aan steeds meer moeite te hebben met het herkennen van online fraude. En daarom organiseert Rabobank een cybercrime event op 14 november. “Met dit event maken we onze klanten meer bewust van fraude en hoe je dit kunt voorkomen.”  Ook is er onlangs een webinar gemaakt door SeniorWeb en Rabobank over online fraude.