‘Zorgstelsel effectief in kostenbeheersing’

Onderzoeksbureau De Argumentenfabriek stelde een rapport op over de ervaringen na 13 jaar Zorgverzekeringswet. Heeft het stelsel gebracht wat we ervan gehoopt hadden en functioneert het goed? Zorgverzekeraar VGZ hield een webinar over het rapport.

Een van de auteurs van het rapport, prof. dr. Daniël van Vuuren, gaf in het VGZ-webinar als voornaamste conclusies: Het Nederlandse zorgstelsel functioneert uitstekend en scoort hoog ten opzichte van andere Europese landen op het gebied van toegankelijkheid en vermijdbare sterfte. De kosten van de acute en planbare zorg (de ‘cure’) lopen in de pas met de economische groei.

Langdurige zorg hoge uitgaven

‘Je hoort altijd maar die geluiden dat de zorgkosten maar blijven stijgen.’ Maar als je naar de cijfers kijkt, zie je dat de zorguitgaven eigenlijk niet stijgen ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Je ziet wel een stijging over de tijd, maar die is verklaarbaar doordat er budgetoverheveling heeft plaatsgevonden vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. ‘We kunnen dus constateren dat het zorgstelsel effectief is in het beheersen van de kosten.’ Wel concludeert Van Vuuren dat de uitgaven aan de langdurige zorg relatief hoog zijn.