Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek

Zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek en zorgverzekeraar Zilveren Kruis slaan de handen ineen om zorg en ondersteuning voor inwoners op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Van groot belang daarbij is efficiëntie, met als doel de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden, meldt dagbla de Gooi- en Eemlander.

De regionale wethouders sociaal domein praten er op 10 november over de ‘Samenwerkingsagenda gemeente en Zilveren Kruis 2022-2027, Regio Gooi en Vechtstreek’.

Eigen netwerk

Aan het concrete regionale uitvoeringsplan voor 2023, met onder meer veel aandacht voor valpreventie bij ouderen, wordt volgens de Gooi- en Emlander nog gewerkt.  Er wordt gestreefd naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’, dat wil zeggen dichter bij mensen thuis waar dat kan, verder weg (bijvoorbeeld ziekenhuis) als dat moet. En zo mogelijk met behulp van mensen uit het eigen netwerk (mantelzorgers) van degene die zorg of ondersteuning behoeft.

Niet vrijblijvend

Elders in de samenwerkingsagenda staat volgens de Gooi- en Eemlander over ondersteuning van en zorg voor ouderen: “De norm wordt: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.” Op diverse plekken in de samenwerkingsagenda wordt onderstreept dat het bij het gezamenlijk optrekken van de gemeenten en Zilveren Kruis gaat om ‘niet-vrijblijvende afspraken’.