Meer kijken naar inzetbaarheid iemands netwerk

Tijd om eindeloos te delibereren over veranderingen in de zorg is er niet, zegt Marjo Vissers, bestuursvoorzitter van verzekeraar VGZ, in een interview in de Telegraaf.

Om aan de groeiende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, zijn afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord dat er ligt. “Maar we zijn geen knip voor de neus waard als we blijven treuzelen.”

Zorguren besparen

De nadruk ligt steeds meer op preventie. De verzekeraar steekt er volgens de verzekeraar geld in ‘wanneer het gaat om initiatieven die maken dat de zorginstroom kleiner wordt. Bijvoorbeeld cursussen valpreventie voor ouderen in Noord-Limburg. We kijken vooral naar zorguren die we kunnen besparen.”

Meert tijd bij de intake

Zo heeft VGZ een pilot gedaan met thuiszorgorganisatie Thebe,vertelt Vissers in de Telegraaf. “Wanneer zij een intake doen met een nieuwe cliënt nemen zij uitgebreider de tijd om te kijken naar de inzetbaarheid van iemands netwerk. Uiteindelijk scheelt dat een uur zorg per week per cliënt. Klinkt niet veel, maar met 250 cliënten zijn dat toch 250 zorguren die bespaard worden. En die weer voor een andere patiënt ingezet kunnen worden.”

Dit werkt beter, we stoppen met oude manier

VGZ is al zeven jaar bezig met dit soort projecten, zegt Vissers, en ziet dat ook andere verzekeraars de goede voorbeelden omarmen. “Op een gegeven moment moet je zeggen: ’Dit werkt beter, dus we gaan met de oude manier stoppen.’ Daarover hebben we afspraken gemaakt in het zorgakkoord.”

We kunnen geen capaciteit erbij toveren

Over de lange wachtlijsten zegt de topvrouw van VGZ in de Telegraaf: “We kunnen geen capaciteit erbij toveren. Als wij meer inzicht zouden krijgen in wie er precies op de wachtlijsten staan, zouden we verzekerden actief kunnen nabellen en ervoor kunnen zorgen dat mensen ergens anders sneller geholpen kunnen worden. Maar dat mag niet vanwege privacy. Het zou ons helpen als daar verandering in komt.”