Verwaarlozing? Krapte op de arbeidsmarkt

Verwaarlozing van ouderen is geen beleidskeuze, maar het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de daardoor toenemende druk op de zorg. Dat lossen we niet op met verpleeghuizen. Dat zegt minister Conny Helder volgens dagblad de Stentor in reactie op de petitie van de actiegroep Stop Verwaarlozing Ouderen, die in het leven is geroepen door Liesbeth Schoenman uit Marknesse.

Het blijft dieptriest

Schoenman (72) bood de petitie op 6 juni aan. De Tweede Kamer vroeg de minister hierop te reageren. Dat is nu gebeurd, in een brief. Schoenman is teleurgesteld over de reactie. “Het is en blijft dieptriest. Helder zit aan de knoppen. Dan denk ik: doe wat. Het zegt toch genoeg dat zorgpersoneel op 5 september demonstreert tegen verdere bezuinigingen op de ouderenzorg en dat 250 organisaties in de ouderenzorg op 28 september voor de rechter staan omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen van de verzekeraars om goede zorg te kunnen leveren.”

Uitgebreide reactie

De minister gaat uitgebreid in op het betoog van Schoenman. ‘Ik betreur dat er bij de ondertekenaars van de petitie een gevoel bestaat dat ouderen verwaarloosd worden en niet waardevol zijn, zeker indien hieraan de suggestie wordt gekoppeld dat er sprake is van een beleidskeuze in die richting’, schrijft minister Helder.

Desnoods naar de rechter

Schoenman hoopt volgens de Stentor dat de nieuwe regering een andere koers kiest na de verkiezingen. “Het moet echt anders. Dit is een doodlopende weg. Desnoods gaan we het via de rechter afdwingen, zoals ook met succes gebeurt in het stikstofdossier. Toen was er wel ineens veel geld om dat te regelen.”