Versobering thuiszorg dreigt

Gemeenten bezuinigen de komende jaren, met grote gevolgen. Het nieuwe kabinet doet nog niks om kaalslag te voorkomen, stelt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in het AD. “Dit is een ongeluk in wording.”

Het idee is nu om te zorgen dat de regering opnieuw vastlegt wat van gemeenten wordt verwacht en hoeveel geld daarbij hoort. En om te zorgen dat de rekening betaald kan worden, moet er volgens de VNG ook gepraat worden over versobering van de thuiszorg.

Eigen bijdrage

Dijksma zegt hierover in het AD: “Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, zodat hogere inkomens meer zelf gaan betalen. Maar niet elke wethouder bij ons ziet dat zitten. Uiteindelijk zal minister Agema (Volksgezondheid) de discussie op de agenda moeten zetten hoe we de enorme, uit de hand lopende zorgkosten gaan beteugelen. Want daarvoor zal de wet gewijzigd moeten worden en daarover gaan wij niet.”

Het eerlijke verhaal

Als gemeenten minder geld kwijt zijn aan tegenvallers op de jeugd- en thuiszorg, houden ze ook meer geld over voor voorzieningen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, denkt Dijksma volgens het AD. “Het eerlijke verhaal is: óf we hebben meer geld nodig, óf we moeten minder taken krijgen. Dan ontkom je er niet aan ingrijpende keuzes te maken.”