Veel reacties enquête ouderenmishandeling

Vijfenzestigplussers in Beverwijk, Heemskerk en Velsen nemen volgens het Noordhollands Dagblad in groten getale deel aan een onderzoek naar ouderenmishandeling in de IJmond. Op een enquête die onlangs onder inwoners van de gemeenten is verspreid, zijn al meer dan elfhonderd reacties binnengekomen.

Zo’n tweehonderd van de ingevulde vragenlijsten zijn wel onbruikbaar, onder meer doordat geêqueteerden niet alle vragen hebben beantwoord. Inwonwers van 65 jaar en ouder én andere betrokkenen konden tot vrijdag aan het onderzoek deelnemen. De enquête is per brief in totaal onder 1200 inwoners verspreid en was daarnaast via diverse kanalen online in te vullen.

Wethouder niet verbaasd

Bij het omvangrijke onderzoek naar ouderenmishandeling worden de komende tijd naast vijfenzestigplussers en een aantal andere inwoners van de drie gemeenten ook huisartsen en ouderenzorgorganisaties betrokken, is volgens het Noordhollands Dagblad de bedoeling. De Beverwijkse wethouder Jaqueline Dorenbos toont zich niet verbaasd over de relatief grote respons. Zij wijst erop dat de gemeenten bij het onderzoek via sociale media een oproep hebben gedaan om digitaal deel te nemen. “Daarnaast raakt het onderwerp van dit onderzoek ook aan veiligheid, een thema dat bij veel burgers hoog op de agenda staat.”