Oplossing voor dementie ligt niet bij artsen

Terwijl alles wordt gedaan om de zelfredzaamheid van ouderen te bemoeilijken, leeft de wetenschappelijk gevoede hoop dat de toename van de mensen met dementie valt te stuiten met knappe medicijnen. Vergeet het maar,schrijft Jan Willem van Dalen (postdoctoraal epidemioloog Radboudumc) in de Volkskrant.

De oplossing ligt volgens Van Dalen niet alleen bij artsen. “We moeten ouderdomsdementie als een sociaal-maatschappelijk probleem benaderen. Met veroudering gaat het lichaam achteruit. De hersenen horen daar ook bij. Daar is niets mis mee.”

Slimme maatschappij

Een slimme maatschappij biedt ouderen meer hulp, structuur, en sociale cohesie, stelt de wetenschapper in de Volkskrant: Dementie komt eerder naar voren bij mensen die dat missen. Met een gemiddelde ziekteduur van vijf jaar na de diagnose leidt elk half jaar uitstel tot 10 procent minder mensen die met dementie leven.

Zelfredzaamheid bemoeilijkt

Ondertussen doen we zo’n beetje alles om de zelfredzaamheid bij ouderen te bemoeilijken, zo merkt Van Dalen op. “Menselijk contact neemt af. Banken en postkantoren sluiten. Financiën, overheidszaken en sociale interactie moeten online. Nieuwe vaardigheden zijn moeilijk op hoge leeftijd snel aan te leren.” De overheid verwijst hulpbehoevenden naar de bibliotheken, die ondertussen door het hele land worden gesloten.” Ouderen blijven vaak wonen in te grote, oude gezinswoningen bij gebrek aan seniorenwoningen en door het stigma op ouderdom.”

Passende voorzieningen

We kunnen ook de maatschappij beter voorbereiden, aldus Van Dalen in de Volkskrant, door het bouwen van woningen en buurten voor ouderen waar passende voorzieningen, sociale interactie en zorg makkelijker kunnen worden georganiseerd. “Dat vraagt wel dat we anders gaan denken over de ziekte en veroudering in het algemeen. Daarom moeten we nu praten over dementie.”