Mantelzorger zorgt niet voor minder werkdruk

Door structurele personeelstekorten nemen familieleden steeds meer taken over van zorgprofessionals over. Toch leidt de inzet van familie in het verpleeghuis niet tot minder werkdruk, ervaart 56 procent van de ondervraagden in een enquête onder vierhonderd verzorgenden en verpleegkundigen door Investico, Trouw en De Groene Amsterdammer in samenwerking met beroepsvereniging voor zorgpersoneel V&VN.

Ontspoorde zorg

“Ook mantelzorgers vragen tijd, zijn vaak overbelast en in het ongunstigste geval krijg je ontspoorde zorg”, vat een van hen in Trouw samen. Daarnaast heeft zes op de tien verpleeghuismedewerkers ‘een paar keer per jaar’ ongewenste situaties met mantelzorgers meegemaakt, zoals agressie, intimidatie of verbaal geweld. Toch vindt ruim zestig procent de inzet van meer mantelzorgers een goed idee om de groeiende, structurele personeelstekorten op te lossen. Op voorwaarde dat er goede afspraken komen over de taken van mantelzorgers.

Twee kanten

Hoewel de enquête niet representatief isherkent hoogleraar acute ouderenzorg en voorzitter van beroepsvereniging V&VN Bianca Buurman volgens Trouw de uitkomst. “Die onzekerheid over de rol van mantelzorgers gaat twee kanten op. Enerzijds leeft de vraag: wat als er iets misgaat? Maar het gaat ook over de vraag: hoe weet je of een mantelzorger bekwaam genoeg is om die zorgtaak op zich te nemen?”

Kwaliteit van leven

Dit betekent dat het werk in het verpleeghuis verandert, zegt Buurman. “Het personeel moet de risico’s bespreken en vaststellen of iemand bekwaam genoeg is om zorg te geven. Ook moet het signaleren of de mantelzorger niet overbelast raakt.” Buurman zegt dat mantelzorgers geen alternatief zijn voor het gebrek aan gekwalificeerd en goed geschoold personeel. “Het gaat meer over het verbeteren van de kwaliteit van leven van de bewoners.”