Groot gat tussen zelfstandig en verpleeghuis

Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig om ouderen in de toekomst goede zorg te blijven bieden. Het ActiZ magazine Bezichtiging van nieuwe woonzorgvormen laat zien dat zorgorganisaties hier volop op inzetten, aldus de brancheorganisatie.

De beoogde uitbreidingsplannen van zorgorganisaties zijn lang niet voldoende om aan de extra behoefte naar verpleeghuiszorg te voldoen, zo blijkt uit onderzoek van ActiZ naar geplande capaciteitsontwikkeling. Voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, Mireille de Wee: ‘Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien.’

Verwachtingen bijstellen

Er is momenteel een groot gat tussen zelfstandig wonen voor ouderen en het verpleeghuis. Ouderen die weinig professionele zorg nodig hebben, vallen tussen de wal en het schip sinds de afbouw van de traditionele verzorgingshuizen. De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen volgens ActiZ actie van de landelijke politiek, gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. ‘Maar het is ook nodig maatschappelijke verwachtingen over de oude dag bij te stellen.

Openhuizenroute

Zorgorganisaties zijn al op allerlei manieren bezig met het realiseren van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen. ‘Dit magazine van ActiZ neemt u mee bij een bezichtiging van 30 verschillende initiatieven. De initiatieven zijn opgedeeld in zes categorieën: inclusieve wijk, diversiteit, tussen thuis en verpleeghuis, intensieve zorg, duurzaamheid en technologie & vernieuwing.’