Elke kern 24-uurs zorgaanbod?

Moet elke kern van gemeente Westerveld een 24-uurs zorgaanbod krijgen? Die vraag komt volgens de Steenwijker Courant  aan de orde in de woonzorgvisie die de gemeente Westerveld momenteel ontwikkelt.

De woonzorgvisie wordt ingevuld met het principe ‘Positieve Gezondheid’ in het achterhoofd. Dit is een invalshoek waarbij de nadruk ligt op veerkracht bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, aldus de Steenwijker Courant.

Plekken voor ontmoeting

De vergrijzing in Westerveld is hoog en neemt naar verwachting in de toekomst nog toe. Nu al bestaan sommige kernen voor de helft uit 65+-huishoudens, rond 2024 zijn uitschieters rond de 70 procent te verwachten. Deze ontwikkeling vraagt veranderingen in de voorzieningen en de voorraad woningen in Westerveld. Er zijn plekken voor ontmoeting nodig, voldoende beschikbare ondersteuning en zorg thuis.

Goede gezondheid

De voorbereiding voor de woonzorgvisie legt volgens de Steenwijker Courant iets opmerkelijks bloot. Het RIVM heeft met de gezondheidsmonitor aangetoond dat 73 procent van de inwoners van Westerveld aangeeft een goede of zeer goede gezondheid te hebben. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het valt ook op dat in Westerveld meer vrijwilligerswerk wordt gedaan en dat de eenzaamheid onder de inwoners lager is dan gemiddeld in Nederland.