Veel kleine dorpen ongeschikt voor woonzorg

Door snelle vergrijzing zijn in de gemeente Leudal de komende jaren meer seniorenwoningen en verpleeghuisbedden nodig. Maar de woningen moeten dicht bij voorzieningen zoals huisarts, apotheek en supermarkt staan. Dat blijkt volgens dagblad de Limburger uit een zogeheten woonzorganalyse, waarvan de uitkomst aan de Leudalse politiek werd gepresenteerd.

Volgens de analisten is het ’t beste als een gezondheidscentrum, een huisarts, apotheek en een supermarkt op maximaal zo’n vijfhonderd meter afstand van seniorenwoningen liggen. Ook spelen de bereikbaarheid en de juiste omvang van seniorencomplexen of zogeheten woonzorgzones een rol.

Leefbaarheid dorpskern

De ideale omstandigheden zijn in Leudal aanwezig in slechts drie van de zestien dorpskernen, namelijk Heythuysen, Haelen en Neer, zo blijkt volgens de Limburger uit de studie. Baexem, Roggel en Horn voldoen daarna aan de meeste voorwaarden voor huisvesting van ouderen. Volgens de onderzoekers mag leefbaarheid van een dorpskern niet uit het oog worden verloren bij de locatiekeuze voor de bouw van nieuwe seniorenwoningen.

Het eerlijke verhaal

Uit demografische ontwikkelingen komt naar voren dat de vergrijzing in Leudal iets harder toeslaat dan gemiddeld in de regio en in Nederland. Dat betekent volgens de Limburger dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt terwijl daarvoor minder geld en handen beschikbaar zijn. ‚ÄúVertel het eerlijke verhaal. Zorg is niet meer vanzelfsprekend. Niet alles kan overal”, aldus de analist van onderzoeksbureau HHM bij de presentatie voor de gemeenteraad.