Nog niet veel schot in bouw ouderenwoningen

Het is twijfelachtig of Westland er in slaagt om al over twee jaar 430 woningen voor ouderen te realiseren. Uit een memo van wethouder Van Staalduinen is volgens WOS.nl op te maken dat de teller waarschijnlijk onder de 150 blijft steken.

Het getal 430 staat in het Convenant Wonen en Zorg dat de gemeente met de woningcorporaties, zorginstellingen, Vitis Welzijn, Seniorenraad en zorgverzekeraar DSW heeft gesloten. Daarin erkennen de betrokken partijen dat er een gezamenlijke opgave ligt om de druk op de ouderenzorg te verminderen. Er zijn volgens hen drie manieren om dat te doen: het uitbreiden van ‘intramurale’ plekken die geschikt zijn voor zorg en behandeling, het realiseren van nieuwe woonoplossingen voor ouderen met een zorgbehoefte en het levensloopbestendig maken van bestaande woningen.

Bestaande complexen transformeren

Er moeten volgens het convenant in 2025 in Westland 430 nieuwe woonoplossingen zijn gerealiseerd met een uitbreiding tot 640 richting 2040. Wethouder Van Staalduinen geeft volgens WOS.nl in een memo nu inzicht in de stand van zaken. Het meest concreet is het transformeren naar een woonzorg-concept van twee bestaande complexen van een wooncorporatie.