‘Hier geen tilliften, maar fitnesszaal’

In een oude kloostertuin in Rosmalen verrijzen 48 appartementen in drie paviljoens. De keuze voor het buitengebied, aan de rand van een natuurgebied, is vooral een keuze voor de toekomst: zelfstandig wonen met de zorg voor later.

Het project in Rosmalen moet het eerste worden van vijftig tot zestig locaties in het land, aldus het Brabants Dagblad. Met een koopprijs van 350.000 tot 550.000 euro gaat er gebouwd worden voor senioren met midden- en hoge inkomens.

Wat senioren nu én in 2030 willen

Expliotant Staetes liet onderzoeken wat de senioren ‘nu én in 2030 willen’. “Daaruit bleek dat ze kleiner willen wonen met de voorwaarde dat er gemeenschappelijke voorzieningen zijn en er in de toekomst voor mensen die zorg nodig hebben of alleen komen te staan deze zorg en ondersteuning ook voorzien is.’’ Dat betekent onder meer: géén zichtbare tilliftjes, hekjes of andere hulpmiddelen, maar wel een fitnessruimte, gemeenschappelijke living met open keuken en logeerkamers.

Bewuste keuze voor rust

Niks is verplicht, aldus de directeur van Staetes, maar de bewoners betalen naast de vaste servicekosten ook rond de driehonderd euro voor de gemeenschappelijke voorzieningen. “Rosmalen is een bewuste keuze voor rust. Een bewuste keuze om zelfstandig met anderen te wonen en voor service te kiezen als je die nodig hebt.’’

Verpleeghuis nabij

De gekozen locatie is volgens het Brabant Dagblad niet geheel toevallig. De Staetes appartementen worden ontwikkeld door dezelfde projectontwikkelaar als die van het nabijgelegen luxe verpleeghuis.