Videobellen meeste nieuwe gebruikers

In de afgelopen maanden hebben ouderen het online vermaak, zoals spelletjes doen,muziek luisteren, series kijken en e-boeken lezen,ontdekt en dit veel vaker gedaan dan voor de coronacrisis.

Digitaal contact onderhouden met familie en vrienden nam, zoals verwacht,ookaanzienlijk toe. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder ruim 900 ouderen.

 

Thuis vermaken

Online spelletjes doen (14%), online series/films/tv-programma’s kijken (13%),online muziek luisteren (13%) en e-boeken lezen (11%) zijn zij vaker gaan doen om de tijd thuis leuk te besteden. In totaal hebben vier op de tien ouderen in de afgelopen maanden een vorm van online vermaak vaker gebruikt.

 

Veel digitaal contact

Het online contact onderhouden is behoorlijk toegenomen. De meeste senioren zijn vooral vaker gaan whatsappendan voor de coronacrisis (38%). Verder zijn ze ook meer gaan videobellen (29%), e-mailen (19%) en sociale media gebruiken (18%). Opvallend is dat videobellen de meeste nieuwe gebruikers heeft gekregen;tien procent had dit nog niet eerder gedaan.