Fondsen armer, maar pensioenen omhoog

De pensioenfondsen zijn in het eerste halfjaar van 2022 een stuk armer geworden. Toch staan ze er op papier veel beter voor dan eerst.

Door deze paradox worden de pensioenen nu massaal iets verhoogd, vaak voor het eerst in ruim tien jaar tijd, schrijft de Volkskrant.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers dit jaar van de vier grootste pensioenfondsen en uit een overzicht van de Pensioenfederatie. Daarmee is volgens de Volkskrant de pensioenparadox, die in de afgelopen jaren al tot veel debat leidde, 180 graden gekanteld.

Omkering pensioenparadox

Uit een overzicht van de Pensioenfederatie blijkt dat veel fondsen van de versoepeling van de regels voor miljoenen werkenden en gepensioneerden gebruikmaken met kleine verhogingen – vaak de eerste verhogingen in twaalf jaar. De omkering van de pensioenparadox – dalende vermogens maar verbeterde dekkingsgraad door de oplopende rente – leidt nog niet tot heropening van de discussie in Den Haag.

Huidige stelsel blijkt nu goed te werken

Het is misschien onlogisch om de pensioenen te verhogen op het moment dat de beleggingsresultaten tegenvallen, maar voor gepensioneerden is het volgens een commentaar van de Volkskrant juist zeer welkom. “Nu de inflatie hoog is, is een verlaging van het pensioen zeer ongewenst. Doordat de pensioenfondsen in de vette jaren spaarzaam zijn geweest – misschien te spaarzaam – kunnen ze in de magere jaren, zoals nu,  royaler zijn en blijkt het huidige stelsel per ongeluk misschien wel heel goed te werken.”

Niet meer te volgen

“Het is voor de meeste deelnemers niet meer te volgen. De financiële markten doen het slecht, de woorden recessie en crisis vallen regelmatig en toch stijgt de dekkingsgraad en verbetert de financiële positie van ABP. Dat heeft alles te maken met de stijging van de rente. Want daardoor hoeven we minder in kas te houden om aan onze verplichtingen te voldoen”, zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van pensioenfonds ABP bij NU.nl.