Proces om zelf te beslissen over de dood

Janine de Graaf-Klunder uit Meppel (60) wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun levenseinde.

“Maar ik voel me daarin belemmerd door de staat”, zegt zij in NRC. De Graaf is een van de dertig eisers in het proces tegen de staat dat Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft geïnitieerd.

Levenseinde in eigen regie

De CLW ( bijna dertigduizend betalende leden) richt zich op het levenseinde in eigen regie. De eisers willen dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen. Ook vinden ze dat middelen om een einde aan het leven te maken legaal beschikbaar moeten worden.

Waarom zo ingewikkeld

“Bij katten en honden vinden we het allemaal zo zielig als ze lijden”, zegt Janine de Graaf-Klunder in NRC. “Een incontinente kat krijgt een spuitje en mag gaan hemelen. Maar bij de mens moet het allemaal zo ingewikkeld.”

Rechten van de Mens

De eisers en de CLW beroepen zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op zelfbeschikking is vastgelegd. Volgens de organisatie geldt dat recht ook voor het levenseinde.

Het gaat nog wel even duren

De kans is klein dat de rechter oplegt dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen, zeiden experts eerder tegen NRC, omdat het primaat bij dit soort principiële vragen bij de wetgever ligt. Het gaat allemaal nog wel even duren, voorziet CLW-voorzitter Jos van Wijk vandaag in NRC: “Als de staat gelijk krijgt, gaan wij in beroep en andersom waarschijnlijk ook.” Het is nog niet bekend wanneer de eerste uitspraak is. Van Wijk: „We moeten een lange adem hebben.”