Proactieve zorg aan het levenseinde

Proactieve zorg – vaak aangeduid als advance care planning (ACP) – stelt mensen in staat om met hun zorgverleners doelen, wensen en behoeften te bespreken voor toekomstige behandelingen, zorg en ondersteuning aan het levenseinde.

Voor blijvend gebruik van ACP binnen een organisatie is het van belang dat er kartrekkers zijn die collega’s motiveren en adviseren bij ACP. Ook een duidelijk organisatie- en scholingsbeleid over palliatieve zorg en ACP zijn daarvoor van belang. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek van het Nivel.

Meer dan 100 projecten

De studie resulteerde in een overzicht van 104 ACP-projecten gefinancierd door ZonMw. Het grootse deel van de projecten richt zich op ACP bij mensen met dementie, verpleeghuisbewoners of andere kwetsbare ouderen. Veel betrokken zorgverleners evalueren de bruikbaarheid van ACP of specifieke ACP-tools (interventies, methoden of werkwijzen) positief.

Kartrekkers nodig

Voor duurzaam gebruik van ACP is het van belang dat er kartrekkers zijn. Een kartrekker is een zorgprofessional die respect geniet van collega’s en die relevante praktijkervaring, competenties en tijd heeft om andere professionals te stimuleren en adviseren bij ACP.