Geheimzinnig getalm rondom oversterfte

In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend meer mensen dan berekend was.

“Daarmee zijn zesduizend families betrokken. Als elke gestorvene in een netwerk van tien mensen leefde, waren minimaal zestigduizend individuen bij deze overledenen betrokken” , schrijft Leon de Winter in zijn column in de Telegraaf.

Oversterfte begrip zonder menselijkheid

Het merendeel van de oversterfte betreft oudere mensen, maar dat doet volgens de schrijver geen afbreuk aan het verlies in levensjaren en in mogelijke levensvreugde en het verdriet dat nabestaanden heeft getroffen. “Het begrip oversterfte is verstoken van emotie en menselijkheid, alsof het een abstractie is zonder echo in de gewone wereld.”

Golf des doods

We hebben momenteel intense maatschappelijke discussies over complotten, merkt de Telegraaf-columnist op. “Het dramatische mysterie van oversterfte laat de regering onopgehelderd, en wat creëert zij daarmee?” Wat moet een willekeurige burger denken wanneer een minister niet als de donder een oversterfte van wellicht, zoals Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt suggereert, tienduizenden doden wil onderzoeken? Is het momenteel, naast het reorganiseren van de energievoorzieningen, niet van urgent belang om deze golf des doods op z’n minst te begrijpen?”

Wat wensen overheden te ontlopen

Door te dralen laden de overheden (het gaat volgens De Winter niet om alleen een Nederlands verschijnsel) “de verdenking op zich dat ze het onderzoek naar de oorzaken niet wensen”.  Wat wensen de overheden te ontlopen? “Er is geen ander antwoord mogelijk dan het volgende: omdat ze niet zeker zijn van het resultaat van dat onderzoek.”

Ramp van kolossale omvang

De Winter is geen complotdenker, schrijft hij in zijn Telegraaf-column.”Vraag ik te veel als ik wil weten waarom Ernst Kuipers geen aanstalten lijkt te maken de oorzaak van het overlijden van vele duizenden medeburgers op te helderen? We verkeren midden in een ramp van kolossale omvang; hoe moet je anders het niet-corona-gerelateerde sterven van zesduizend mensen in de eerste helft van 2022 en de vele duizenden in 2021 noemen?”