Expertisecentrum vaker euthanasie

Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, heeft volgens Trouw vorig jaar opnieuw vaker euthanasie verleend. Het aantal ingewilligde verzoeken steeg met 11 procent, naar 1240.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van het expertisecentrum, dat mensen helpt die voor euthanasie niet bij hun eigen arts terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat die hun euthanasieverzoek te ingewikkeld vindt.

Zelf beslissen

Ook landelijk vertoont het aantal verzoeken om euthanasie een stijging. Bijna ieder jaar komt er 10 procent bij. Dat er meer mensen euthanasie krijgen, is volgens Trouw verklaarbaar: het aantal ouderen neemt toe. Maar ook het aandeel van euthanasie in het totale aantal sterfgevallen steeg, tot bijna 5 procent twee jaar geleden, zo blijkt uit de meest recente cijfers. Volgens experts is euthanasie bekender geworden en vinden babyboomers het belangrijker zelf te beslissen over hun dood.