Erfgenaam vindt laatste zorg te duur

Een bijzondere zaak waaruit duidelijk blijkt dat de verhoudingen binnen het gezin slecht zijn. Die conclusie kun je wel trekken na het lezen van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, schrijft notaris Ernst Loendersloot in zijn column in de Telegraaf.

Moeder heeft in haar testament een kandidaat-notaris aangewezen als executeur om haar nalatenschap af te wikkelen. Ook heeft zij een levenstestament getekend waarbij zij één kind heeft aangewezen als haar gevolmachtigde. Dit kind zorgt ervoor dat moeder in haar laatste levensfase thuis verpleegd wordt en 24/7 zorg heeft. Daar hangt een fors prijskaartje aan van € 333.000.

Zorginstelling zou goedkoper zijn

Na het overlijden van moeder betwist één van haar kinderen zo ongeveer alles wat door de gevolmachtigde is gedaan. Ook het besluit om thuiszorg in te huren moet het ontgelden. Het zou namelijk veel goedkoper zijn geweest als moeder in een zorginstelling was opgenomen. Hierdoor zou meer geld zijn overgebleven voor de erfgenamen.

Benoem een executeur

De rechter is juridisch gezien snel klaar met de zaak: Er bestaat geen enkele verplichting voor een ouder om een zo hoog mogelijke nalatenschap achter te laten. Advies van notaris Loendersloot in de Telegraaf: Wil je voorkomen dat je erfgenamen op alle slakken zout kunnen leggen, benoem dan een executeur.