‘Eigen regie tot het levenseinde’

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven ,aldus de Raad van Ouderen. “Het leeft bij vrijwel alle ouderen.

“Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken. De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.” Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van VWS.

Gebrek aan toegankelijke informatie

Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken, concludeert de Raad van Ouderen. Er zou één plek moeten komen met informatie en standaardwilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen.

Bewustwordingscampagne

Verder is het noodzakelijk om denken en praten over het levenseinde in te bedden in de reguliere zorg, zonder dat er sprake is van acute dreiging. De Raad van Ouderen adviseert daarom om nut en noodzaak van het voorbereiden op het levenseinde meer aandacht te geven in de media.