Senioren Journaal van donderdag 9 april

Begeleiding bij levensvragen

Zingeving, verlies en het leven in het algemeen. Het zijn vragen waar senioren altijd al mee zitten. De coronacrisis roept nieuwe levensvragen op, schrijft De Gelderlander. Over de waarde van het leven, over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of afscheid. Getrainde vrijwilligers van KBO-Brabant ouderen telefonisch begeleiden bij dergelijke levensvragen. Het project Ons Gesprek wordt gesubsidieerd door het Oranjefonds.

‘Ouderen mogen nog best een blokje om’

Een deel van de Nederlandse ouderen is te angstig bij het volgen van de afstandsregels voor corona. Dat zegt Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, in Trouw. Van Weert stelde met ouderenbond Anbo tips op voor communicatie met ouderen. “Het is belangrijk om na te denken hoe je de sociale contacten toch in stand houdt”luidt haar oproep. “En wie gezond is mag echt wel een blokje om.”

Doorbetaling pgb-zorgverleners

Veel budgethouders en hun zorgverleners zijn door de coronacrisis bezorgd over de continuïteit van zorg en over de financiële gevolgen. Daarom neemt het ministerie van VWS – in afstemming met de zorgverzekeraars en de NZa – een aantal tijdelijke maatregelen. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) via de Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen net als in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen, ook als deze niet geleverd kon worden.

‘Er wordt veel gedaan voor ouderen’

Woningcorporatie Staedion uit Den Haag belt alle oudere huurders van boven de 80 jaar op om te vragen hoe het met ze gaat tijdens de coronacrisis, en of ze nog iets nodig hebben. Volgens de verhuurder zijn de mensen heel blij met het telefoontje, is te lezen in AD Haagsche Courant. Huurders die hulp nodig hebben, worden gewezen op de speciale hulplijn van de gemeente. Als het nodig is bellen de medewerkers van de wooncorporatie daar zelf mee. “Er wordt sowieso heel veel gedaan voor ouderen.” De gesprekken met de ouderen duren gemiddeld 10  tot 15 minuten.

Demente oudere mag niet meer ronddwalen

Ouderen in verpleeghuizen lopen graag rond, maar dat mag niet meer. Dat maakt ze soms boos, waardoor heftige maatregelen nodig zijn.”Het zijn pijnlijke afwegingen tussen het recht van het individu [om te dwalen], het recht van de groep kwetsbare bewoners van het verpleeghuis [om niet besmet te raken], en het recht van de maatschappij [om verspreiding te beperken]”, zegt de voorzitter van de specialisten ouderengeneeskunde in NRC.

Ouderen en ‘social distancing’?

Wat is er nodig om ouderen in tijden van corona passend te ondersteunen? Ouderen maken zich zorgen om de gevolgen van de maatregelen, dreigen te vereenzamen en maken zich zorgen over hoe het nu verder moet. Op welke manier kunnen professionals vraag en aanbod koppelen? Een artikel van BeterOud bespreekt de gevolgen en geeft tips voor ouderen en professionals in de ouderenzorg.

Cijfers voeden angst over verpleeghuizen

Het coronavirus heeft zich vanaf begin maart met een enorme snelheid over de Nederlandse verpleeghuizen verspreid. In maar liefst 900 van de 2500 locaties is minimaal één besmetting met het virus ontdekt. Steeds duidelijker wordt volgens de Volkskrant hoezeer het virus de verpleeghuizen treft, met in totaal 125 duizend bewoners. Eerder deze week bleek dat daar inmiddels zeker 281 bewoners waren overleden aan corona. Dat aantal is woensdag gestegen tot zeker 389.

Bewondering voor inzet voor oudere mensen

Een lezer van het AD beklaagde zich over de focus op het redden van de levens van oudere en kwetsbare mensen bij het bestrijden van corona. Daar kwamen veel verontwaardigde reacties op (en toch ook bijval), is te zien in de krant van vandaag. “Het is fascinerend en bewonderenswaardig hoe onze maatschappij zich inzet om levens te redden van hoofdzakelijk oudere mensen”, aldus een van de reacties in het AD. “Dat deze keuze een zware wissel trekt op de toekomst van ons land zal iedereen duidelijk zijn.”

Helft demente ouderen verpleeghuis overleden

Bijna de helft van de bewoners van een afdeling voor dementerende ouderen van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek is volgens NRC de afgelopen drie weken overleden, vermoedelijk allemaal aan corona. Het gaat tot nu om zo’n vijftien mensen, maar bijna elke dag overlijden er bewoners. Op twee andere afdelingen van het verpleeghuis zijn inmiddels ook meerdere doden gevallen en zieken gemeld.

Dagbesteding? Speel online spelletje

Zorg op afstand leveren, tijdbesparende middelen en inzicht in leefstijl. Drie zaken die nu nog meer opportuun zijn geworden, aldus Vilans, dat oplossingen belicht die snel gebruikt kunnen worden om het werk van zorgprofessionals en mantelzorgers te verlichten.

Leeftijd mag op ic niet meewegen

Als de intensive-careafdelingen de komende tijd toch zo worden overspoeld dat ze niet meer iedereen kunnen opnemen, mogen artsen oudere patiënten niet weigeren wegens hun leeftijd. Als het moet, brengt het kabinet daartegen een spoedwet in stelling, zegt zorgminister Hugo de Jonge volgens de Telegraaf. In eerdere draaiboeken werd leeftijd als criterium genoemd als artsen moesten kiezen wie te beademen en wie niet. Dus sloeg veel ouderen de schrik om het hart.

‘Beste oudere, ga aan de sociale media’

Bij de vakgroep levenslooppsychologie aan de Open Universiteit wordt onderzoek gedaan naar het geestelijk welbevinden van ouderen en merken ze volgens dagblad De Limburger dat ouderen  ondanks ziektes en verlieservaringen zich beter voelen als ze een doel in hun leven en controle over hun omgeving hebben. Sociale media kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. Niet alleen vanwege de contacten die ze ermee onderhouden, ook omdat de omgang met sociale media ouderen digitaal vaardig houdt. “Het geeft een gevoel van competentie, erbij horen en mee kunnen doen.”

Zorgwoningen bij Hoge Veluwe

Er moeten 24 zorgwoningen voor dementerende ouderen komen in de voormalige boerderij Rijzenburg (voorheen restaurant) aan de Koningsweg in Arnhem. Die wil Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe realiseren in samenwerking met een zorgpartner. Daarvoor wil het stadsbestuur de plannen aanpassen, meldt Omroep Gelderland.

Dordrecht bij Pact voor Ouderenzorg

Dordrecht sluit zich aan bij het zogeheten Pact voor Ouderenzorg, meldt AD De Dordtenaar. Dat pact is een samenwerking van gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners om eenzaamheid onder ouderen te signaleren en te doorbreken en de zorg te verbeteren.