Senioren Journaal van donderdag 7 juli

Voorzorgcirkels gecertificeerd

In Cuijk ontvingen de kartrekkers van de eerste vier voorzorgcirkels in Land van Cuijk het voorzorgcirkel-certificaat. Bij een voorzorgcirkel leggen bewoners van een wijk, buurt of wooncomplex een aantal afspraken vast om onderling steun en hulp aan elkaar te verlenen, ‘voor het geval dat’.

De vergrijzing is overal

Een jaar of tien geleden liep Sheila Sitalsing heel wat zaaltjes af waarin zorgelijk werd besproken dat er ‘in de toekomst’ steeds minder werkende mensen zouden zijn om een groeiend aantal gepensioneerden te verzorgen, te bedienen en van spullen te voorzien. Ondertussen is stiekem de toekomst uit die zaaltjes van een jaar of tien geleden gewoon aangebroken, schrijft zij in haar column in de Volkskrant. “De vergrijzing is overal. Je kunt er een krant mee vullen.”

Deltaplan Vergrijzing

Het aantal 75-plussers verdubbelt in ongeveer twintig jaar, terwijl het aantal mantelzorgers in de periode 2020-2040 meer dan halveert. Je hoeft volgens een commentaar van het Nederlands Dagblad geen profeet te zijn om te zien dat dit op alle fronten gaat knellen, en niet alleen met langer thuis wonen en meer digitale zorg is op te vangen. “Een Deltaplan Vergrijzing waarbij naast overheid en zorgsector óók de hele samenleving wordt ingeschakeld, is broodnodig.”

Dementievriendelijk wonen

In een dementievriendelijke woning staan eigen regie, gezamenlijkheid, veiligheid en ondersteuning centraal. Je kan hier wonen met óf zonder verpleeghuisindicatie. Het is een plek waar mensen met dementie en hun naasten tijdig heen willen verhuizen, aldus Alzheimer Nederland.

Seniorenhofjes in coalitieakkoord

In het coalitieakkoord in Leiden zijn een nieuw soort seniorenhofjes opgenomen, aldus CDA-wethouder Julius Terpstra in het Leidsch Dagblad. “We kunnen niemand verplichten en dat wil ik ook niet. Maar we willen senioren de mogelijkheid bieden met elkaar te wonen, met gemeenschappelijke ruimtes waar ze elkaar kunnen ontmoeten om eenzaamheid tegen te gaan. Dicht bij voorzieningen en in de eigen wijk.”

Aanbieders luxe ouderenzorg fuseren

Domus Magnus en Valuas Zorggroep, twee aanbieders van luxe ouderenwoningen en -zorg, willen fuseren, meldt het FD. Domus Magnus en Valuas exploiteren woonzorghuizen op exclusieve locaties, zoals in een villa in de bossen bij Zeist of op een landgoed bij het Gelderse Brummen. Samen hebben ze zo’n 30 van dergelijke woonzorghuizen met ruim 700 bewoners en 1250 werknemers.

De zorg is van de burgers

Burgerberaden kunnen niet alleen bijdragen aan concrete oplossingen en draagvlak voor lastige keuzes, maar ook aan een groter vertrouwen en solidariteitsgevoel, schrijft huisarts Danka Stuijver in haar Volkskrant-column. “De gezondheidszorg is tenslotte niet van de politiek, niet van de zorgverleners, niet van de zorgverzekeraars, niet van de toezichthouders, zelfs niet van de patiënten. De zorg is van de burgers. Betrek die dan ook, maar nu écht.”

Niet alles is maakbaar

Niet alles is maakbaar, stelt de Seniorencoalitie in een reactie op het kabinetsplan voor de ouderenzorg: “Langer zelfstandig thuis en gebruik maken van digitale toepassingen is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft een goed netwerk of kan zelf een oplossing zoeken voor een probleem.”

Gehoorverlies laagdrempelig behandelen

Ouderdomsslechthorendheid komt veel voor, maar veel patiënten nemen geen maatregelen. Prikkels voor de hersenen zijn belangrijk om de gehoorfunctie te behouden. Het is daarom belangrijk om gehoorverlies laagdrempelig te behandelen, aldus een artikel in Huisarts&Wetenschap.

CPO-kavels voor starters en senioren

In een Teteringse nieuwbouwwijk is een aantal kavels gereserveerd voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): 12 kavels voor starterswoningen en 9 voor seniorenwoningen. “Dankzij de CPO geven we starters en senioren een kans om op een laagdrempelige manier toe te treden tot de woningmarkt en een woning te realiseren die aan hun eigen specifieke wensen voldoet”, aldus de gemeente Breda.

SP en PVV tegen sensor in luiers

In de Tweede Kamer is volgens het AD ontstemd gereageerd op een voorstel van minister Conny Helder om vaker een sensor te plaatsen in luiers van ouderen, die aangeeft of de luier vol zit. Oppositiepartijen SP en PVV zien het als een verkapte poging om te besparen op personeel.

Extra geld palliatieve zorg thuis

Met goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden. Daarom versterkt minister Conny Helder de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen beschikbaar .

Implementatie valpreventie ingewikkeld

Er zijn effectieve valpreventieve interventies beschikbaar, maar deze zijn vaak nog onvoldoende geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. Belangrijke factoren zijn goede samenwerking, adequate vergoedingen en motivatie van patiënten, zo blijkt uit Tilburgs onderzoek.

Mantelzorg zet relatie onder druk

MantelzorgNL heet de  achterban gevraagd in hoeverre hun relatie tot partner of ouder is veranderd, en wat dat voor hen betekent. Uit deze rondvraag blijkt volgens EenVandaag dat bijna de helft van de respondenten minder emotionele (40 procent) en fysieke intimiteit (45 procent) ervaart. “Zorgtaken zetten de oorspronkelijke relatie onder druk.”

De gezonde levensstijl van Mick Jagger

Wie vanavond in de Johan Cruijff Arena even een paar seconden met gesloten ogen van de muziek van de Rolling Stones geniet, loopt het risico dat Mick Jagger plotseling een paar meter verderop staat. Jagger raast nog over het podium. Hij combineert een gezonde levensstijl (dieet, extra vitaminen) dan ook met een bizar fitnessregime, aldus het AD. “Ik train niet zo veel omdat ik dat leuk vind, maar omdat het nodig is.”