Senioren Journaal van vrijdag 30 september

Echt of nep, hoe digitale oplichting voorkomen

De politie in de regio Rotterdam zet een interactieve film in (Echt of nep?) om ouderen weerbaarder te maken tegen digitale oplichting. “Op het moment dat je het herkent, trap je er niet in.”

Woonzorgcentrum steeds meer een IC

Er gebeuren volgens rare dingen in zorgend Nederland, zegt Tinie Kardol (emeritus hoogleraar vergrijzingsvraagstukken). “De vraag naar institutionele zorg is sterk gegroeid, de mogelijkheid om geplaatst te worden sterk afgenomen.” Het woonzorgcentrum “ontwikkelt zich nu tot intensive care van de ouderenzorg”.

Subsidie voor ontmoetingsvoorzieningen

Na een succesvolle ronde vorig jaar stelt de provincie Zuid-Holland dit jaar €2,25 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen van woningbouwprojecten met ontmoetingsvoorzieningen voor senioren. “We vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten.”

PGB soms twee ton per jaar

Bij een persoonsgebonden budget (PGB) kan het gaan om een klein budget, maar er zijn ook cliënten die 200.000 euro per jaar krijgen. Dat blijkt uit een bericht van Zorgverzekeraars Nederland waarin wordt gemeld hoe wordt bekeken of een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet kan worden afgegeven voor langer dan twee jaar.

Nieuwbouw voor uitsluitend 55-plussers.

Nieuwbouwproject Bumerhof in Winterswijk was eerder bedoeld voor ouderen én jongeren. Maar de initiatiefnemers bouwen de negentien koop- en sociale huurwoningen nu uitsluitend voor 55-plussers, meldt dagblad De Gelderlander. “Omwonenden waren bang voor hangjeugd en overlast. We hopen zo meer draagvlak te krijgen in de buurt.”

Zorg het zorgenkindje van gemeente

Alle gemeenten hebben te maken met stijgende zorgkosten. Als er niets gebeurt dan kan het tekort voor Rotterdam oplopen tot 200 miljoen euro. De stad heeft volgens Rijnmond nu gesprekken met het Rijk over oplossingen. “De zorg is echt letterlijk het zorgenkindje van dit college”, vat loco-burgemeester Robert Simons de situatie samen.

‘Een goede dood’ in de dagbladen

In de afgelopen decennia zijn we ons anders gaan verhouden tot de dood. Krantenartikelen geven inzicht in wat we een ‘goede’ of ‘waardige’ dood vinden. Daarin wordt de goede dood bij ouderen vooral in verband gebracht met voltooid leven en een zelfgekozen levenseinde, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en Radboud Universiteit.

Migranten van buiten EU voor ouderenzorg

Het kabinet moet zich intensief gaan bemoeien met het aantrekken van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken volgens Nieuwsuur. Het gaat specifiek om migranten die hier in de langdurige zorg gaan werken, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.

Revalidatie vanuit huis

Revalidatie vanuit huis is mogelijk even effectief en mogelijk kostenefficiënter dan klinische revalidatie. Dit zegt bijzonder lector Geriatrische revalidatie Marije Holstege (Hogeschool Inholland). Er is wel wat voor nodig, zoals bijvoorbeeld de inzet van beeldzorg en revalidatie-apps die op een blended manier geïntegreerd worden in de behandeling.

Meer wachtenden verpleeghuis

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat onder meer om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, “Daarnaast zien we opnieuw dat het ziekenhuizen nauwelijks lukt de uitgestelde zorg in te halen”, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Opa en oma werken zelf ook

Volgens de voorzitter van de werkgevers moeten we meer gaan werken en daartoe opa’s en oma’s inzetten om de kinderen op te vangen. Maar genoemde opa’s en oma’s werken zelf ook, reageert een AD-lezer. “Of bedoelt zij dat de oma’s en opa’s die gepensioneerd zijn en geen jonge kleinkinderen meer hebben maar op de kinderen van anderen moeten passen?”