Senioren Journaal van dinsdag 29 oktober

Kwart ouderen maakt zich grote zorgen

Bijna een kwart van de senioren (23%) maakt zich grote zorgen om langer thuis te blijven wonen omdat het een zeer zware druk legt op mantelzorgers die moeten bijspringen. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Maar liefst 42% geeft aan dat ze zich bezwaard of niet op hun gemak voelen als de mantelzorger vrij moet nemen en veel kilometers moet rijden. Dit geldt ook voor hulp bij toiletbezoek en andere afhankelijke situaties.

Naar leeftijdvriendelijke gemeenten

Ouderen die zich niet meer kunnen redden en verwelken in eenzaamheid; met de aanstormende vergrijzing is dit een probleem waar nu op moet worden gekoerst, stellen de ‘ouderdomshoogleraren’ Tinie Kardol en Jos Schols in de Telegraaf: Leeftijdvriendelijke gemeenten kunnen wonderen verrichten. “Ze worden gekenmerkt door een veilige publieke omgeving, participatie van ouderen, comfortabele woningen, leefbare buurten, begrijpelijke informatie en directe communicatie.”

70-plussers in geldnood

Het aantal mensen met een hypotheekachterstand is in het afgelopen kwartaal met 12,5% gedaald naar 70.000, meldt het Bureau Krediet Registratie volgens de Telegraaf. De achterstanden bij huiseigenaren van 70 jaar en ouder blijven stijgen. “De pensioenproblematiek zou een verklaring kunnen zijn voor deze toenemende achterstanden.”

‘Doe iets aan gebrekkige hulpmiddelen’

Er moet snel iets worden gedaan om te voorkomen dat mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel langs de kant komen te staan als dat hulpmiddel stuk gaat  Dat schrijven zes organisaties aan de Tweede Kamer. Die spreekt deze week over begroting van VWS voor 2020. Vandaag is overleg tussen ministerie, patiëntenorganisaties en leveranciers van hulpmiddelen over de problemen die mensen ondervinden.

Huidkanker blijft toenemen

Het aantal gevallen van huidkanker blijft sterk toenemen en dat leidt tot toenemende druk bij ziekenhuizen. De toename gaat ook sneller dan de vergrijzing, meldt de NOS uit een rapport het Integraal Kankercentrum Nederland. Jaarlijks komen er bijna 70.000 huidkankerpatiënten bij: gemiddeld zijn dat zo’n 900 nieuwe patiënten per ziekenhuis, stelt het IKNL. De patiënten zijn vooral ouderen.

‘Niet leeftijd maar leefstijl brengt gebreken’

Ons denken moet om, schrijft leefstijldeskundige Clemens Vollebergh in de Volkskrant: Komt ‘ouderdom met gebreken’? Het is niet de leeftijd, maar de leefstijl die vaak de oorzaak is van het ontstaan van ziekten. Dat deze zich op oudere leeftijd voltrekken, heeft niet zozeer met de leeftijd te maken, maar met de leefstijl in de decennia ervoor. Een gezonde leefstijl draagt bij aan minder ziekten en een langere zelfredzaamheid.

Je eigen leeftijd leven en daar wijs mee omgaan

De voortschrijdende infantilisering van onze maatschappij wordt onderstreept door het naarstig zoeken naar een vervangend woord voor ‘oudere’, reageert een lezer van Trouw. Een andere lezer: “Vitalo wint, de vitalisten. Maar de mensen die niet zo vitaal ouder worden, de mensen die hun vitaliteit verliezen, de mensen die zich kwetsbaar weten, zijn zij de verliezers? Je eigen leeftijd kunnen leven en daar wijs mee om kunnen gaan, is ook een weg.”

‘Zelfredzaamheid is een vals ideaal’

Kwetsbare mensen in de problemen aanspreken op zelfredzaamheid werkt niet, schrijft Jeroen Postma (gemeenteraadslid GroenLinks in Rotterdam) in NRC: “Laat professionals helpen. “De in de Rotterdamse raad met algemene stemmen aangenomen motie ‘Ruimte voor de wijkteams’ met algemene stemmen aangenomen is volgens Postma een belangrijk politiek signaal en een terechte breuk met het zelfredzaamheidsideaal.”

‘Veel onbegrip bij dementie’

Deze week is de campagne ’Dementievriendelijk in je buurt’ gelanceerd, die meer begrip en aandacht vraagt voor mensen met dementie. Driekwart van de 2205 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf vindt zo’n campagne zinvol. “Te weinig mensen weten wat dementie betekent.”

Stormloop op veiligheidscursus

De nieuwe cursus Veilig op Rozenburg die in november in het dorp begint, valt zo in de smaak dat het storm loopt bij trainingsorganisatie DIA Rozenburg. Dat roept vraagtekens op, aldus de buurtcoach in AD Rotterdams Dagblad . “Wij hebben een cursus opgezet die eerder Weerbaarheid voor Senioren heette en onder die noemer in heel Rotterdam is uitgezet. Daar kwamen nooit veel mensen op af; met moeite kwamen ze tot twaalf of veertien aanmeldingen. Hier in Rozenburg zaten wij binnen een week op negentig.”