Senioren Journaal van dinsdag 29 november

Met verwijzing niet meer zomaar bij specialist

Een Tilburgs ziekenhuis accepteert niet zomaar meer alle verwijzingen van huisartsen. Elke dag kijkt een van de reumatologen naar alle verwijzingen. Het standpunt is dat ze niet meer zomaar iedereen laten komen. Ze waren er klaar mee: de wachtlijsten, maar ook de consulten waarna ze het gevoel hadden: dat was nergens voor nodig.

Museum zoekt verhalen oudere inwoners

Het Stedelijk Museum Almelo gaat ouderen vragen wat ze weten van de geschiedenis van Almelo. De verhalen moeten de huidige collectie voorzien van meer context en de voorwerpen tot leven brengen, aldus dagblad Tubantia. Ouderen worden uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten om te vertellen over bijvoorbeeld oude voorwerpen en hoe die gebruikt werden. Maar ook over hoe het was om in een textielfabriek te werken.

Wijkregisseurs welzijn en zorg

Een grote groep organisaties voor welzijn en zorg uit Capelle en Krimpen aan den IJssel gaan zich de komende jaren nog sterker maken voor welzijn, zorg en wonen. Hiervoor sluiten 13 partijen een overeenkomst af. Wijkregisseurs gaan in de wijk aan de slag met de betrokken professionals, vrijwilligers en bewoners om projecten en activiteiten op te zetten.

Vroegpensionering op maat

Nu er extra tijd wordt uitgetrokken voor de behandeling van de nieuwe pensioenwet, kan er meteen beter beleid worden ontwikkeld om de hardnekkige pensioneringsongelijkheid terug te dringen. Dat schrijft arts-epidemioloog André Knottnerus in de Volkskrant. Hij pleit voor een permanente, overkoepelende en overzichtelijke regeling voor vroegpensionering op maat.

Vervoer week vooraf regelen

Het regent klachten bij AV070, de taxiservice van de gemeente Den Haag voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Pashouders moeten minstens een week van tevoren bellen om een plek in het busje te bemachtigen, aldus AD Haagsche Courant. Als ze na een half uur wachten eindelijk iemand aan de lijn krijgen, is het nog maar de vraag of ze mee kunnen.

Niet aanspreken als een driejarige

Als mensen dementerend zijn, helpt het om wat langzaam te praten, met simpele zinnen. Maar bij een babytaaltje is een volwassen persoon niet gebaat, aldus experts in de Volkskrant. ‘Ik werk als vrijwilliger in een verzorgingstehuis’, zegt een linguïst van de Universiteit van Amsterdam. ‘Hoe vaak hoor ik mensen daar wel niet verzuchten dat ze het niet fijn vinden om als driejarige aangesproken te worden.’

Seniorenwoningen moeten héél goed zijn

Een derde van de woningen die tot 2030 worden gebouwd, moet geschikt zijn voor senioren. Zo wil het kabinet de doorstroom op de woningmarkt een zet geven. Alleen is de verhuisbereidheid onder ouderen laag. Voor daadwerkelijk meer doorstroom moeten de woningen perfect aansluiten bij de woonwensen van de zeer diverse senioren. Anders komt er weinig van terecht, aldus Stadszaken.

Mantelzorg faciliteren

Het zal al schelen in de kosten als minder ouderen vallen (280 per dag op de spoedeisende hulp). Dat kan paradoxaal genoeg door meer en veiliger (buiten) te bewegen en minder te zitten, aldus een brief in NRC. “Mantelzorgers voor ouderen gaan hierbij een steeds belangrijker rol spelen. Zij kunnen ondersteunen met bewegen (samen wandelen of fietsen op een duofiets), letten op gezonde maaltijden (samen eten) en aandacht geven (luisteren, samen uitgaan). Laten we daarom zoveel mogelijk doen om mantelzorgers te faciliteren (bijvoorbeeld door verlofregelingen en respijtzorg).”

Indexaties pensioenen misleidend

Prof. Hans van Meerten waarschuwt in de Telegraaf voor al te veel euforie over de indexatie van de pensioenen. Soepeler indexatie-eisen zijn gekoppeld aan het overzetten naar het nieuwe pensioenstelsel. “Je zou dit op zijn minst misleidend kunnen noemen. Want veel deelnemers van de pensioenfondsen willen helemaal niet over naar een nieuw pensioenstelsel.”

Hoe dementie familie in tweeën splijt

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven!’ lijdt vader Dirk-Jan aan gevorderde dementie, een ziekte die de familie in tweeën splijt. Moeder, tante en een dochter willen Dirk-Jan nog lang in hun midden houden, desnoods door hem op te laten nemen in een verpleeghuis. De andere dochter en zoonlief vinden dat vaders wilsverklaring moet worden geëerbiedigd: euthanasie als hij verpietert in zijn eigen urine. Het is een familiegesprek zoals dat in veel huiskamers plaatsvindt, vermoedt producent Nachtzon Media in Trouw.

Commercieel verpleeghuis vaak onvoldoende

Commerciële ketens voor kleinschalige ouderenzorg veroveren de markt. Ze maken daarmee veel winst, maar op kwaliteit scoren ze vaak onvoldoende, Aldus EenVandaag, dat 25 inspectierapporten bekeek van de afgelopen 2 jaar: 13 van de aanbieders moeten sterk verbeteren, 5 kregen extra toezicht of een dwangsom. Wat vaak terugkomt: het ontbreken van deskundig personeel, kwaliteit en veiligheid.

Leefvormen AOW moderniseren

In de plannen van het ministerie van Sociale Zaken ontbreekt volgens de Seniorencoalitie een modernisering van de leefvormen in de AOW. “Vreemd, want vorig jaar heeft het ministerie juist onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de leefvormen binnen in de AOW te hervormen naar de huidige maatschappelijke verhoudingen. Want de systematiek die de AOW nu kent, is nog gebaseerd op de maatschappij uit de jaren 50 van de vorige eeuw.”

Senior gewoon inhuren

Ouderen hebben kennis, ervaring en zijn vaak erg loyaal. Dat maakt hen uitermate geschikt voor de arbeidsmarkt, zeker nu die zo krap is in veel sectoren, menen de meeste van de 7701 deelnemers (63 procent) aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf. Het gros van de deelnemers beaamt dat senioren nodig zijn voor de arbeidsmarkt.

Woonpark senioren in Leende

Groen Projectontwikkeling gaat aan de Dorpsstraat in Leende huurwoningen bouwen voor dertig tot vijftig senioren. Het wordt een soort knarrenhof waarbij het sociale aspect belangrijk is, aldus de projectontwikkelaar in het Eindhovens Dagblad. Huurprijs en indeling zullen “zoveel mogelijk worden afgestemd op de vraag in het dorp”.

Pleidooi voor toiletambtenaar

Wie in Zeist of Nieuwegein hoge nood heeft, bevindt zich in een moeilijke situatie. Beide plaatsen scoren heel ondermaats op het aantal openbare wc’s. Dat blijkt volgens AD Utrechts Nieuwsblad uit onderzoek van de Maag, Lever en Darm Stichting. In Zeist wil het CDA een ‘toiletambtenaar’. “Dit heeft in de gemeente Utrecht mooie resultaten tot gevolg gehad