Senioren Journaal van donderdag 29 december

Pensioenen zullen netto minimaal stijgen

Veruit de meeste werknemers ontvangen vanaf januari een nettosalaris van om en nabij de 90 euro per maand extra, schrijft Trouw. De AOW-uitkering stijgt voor een alleenstaande met 92 euro en voor gehuwden met 57 euro per maand. Aanvullende pensioenen stijgen minder hard, omdat de verhoging van de arbeidskorting hier niet geldt, en door de bijdrage aan de zorgverzekeringswet. Bij een aanvullend pensioen van 1000 euro bruto per maand stijgt het nettobedrag met 2 euro, aldus salarisverwerker ADP. “Een aantal pensioenfondsen heeft aangekondigd om voor het eerst sinds jaren te gaan indexeren, maar de netto-uitkeringen zullen volgend jaar dus minimaal stijgen.”

Groen eiland in grijze zee

Valt er voor jongeren anno 2022 nog iets te lachen of weer ergens op te hopen? Sjoerd de Jong beschrijft in zijn column in NRC hoe het Duitse weekblad Die Zeit een verklaring geeft voor de jeugdige ernst. “In de meeste rijke landen zijn jongeren gewoon met te weinig, een groen eiland in een grijze zee. Zonder de macht van het getal is moralisme hun enige wapen om ouderen de maat te nemen. Zeker als die zelf geen ernst maken met de zaken.”

Flevohuis wil geen verpleeghuis worden

Bewoners van het Flevohuis in Amsterdam protesteren tegen de komst van mensen met dementie naar hun seniorencomplex. Zij zijn bang voor problemen, omdat er niet voldoende zorgverleners zijn om deze mensen goed te kunnen opvangen. “Er zijn steeds minder aanmeldingen sinds het nieuws bekend is geworden: mensen op leeftijd die nog fit zijn voelen er niets voor om in een verpleeghuis te wonen.”

Is er straks nog plek voor ouderen?

Een Trouw-lezeres schrijft van slag te zijn na het lezen van het artikel over de zorg voor ouderen in de toekomst. “Als ik het goed begrijp, zijn we straks (bijna) afhankelijk van familie en vrienden bij de verzorging.” Familie en vrienden die ook ouder worden of hele dagen moeten werken. “Hebben wij nog toekomst als ouderen die meer zorg nodig hebben? Mag ik straks nog bestaan of wordt Nederland een land waar geen plek meer is voor de oudere generatie? Ik word er heel ongerust van. Het wordt me bang te moede.”

Bijna 30% meer volledig pakket thuis

Kwetsbare ouderen ontvangen hun zorg steeds meer thuis. Vergeleken met 2021 stijgt het aantal cliënten met volledig pakket thuis (vpt) met 28,9%, meldt Zorginstituut Nederland. Dat zijn bijna 3.500 mensen extra.

Letterlijk en figuurlijk naar elkaar omzien

Ruim dertig huishoudens in De Lier willen groepswonen. Ze hebben de vereniging Groepswonen Initiatief De Lier (GIL) opgericht. Het gaat om groepswonen met behoud van zelfstandigheid, aldus AD Haagsche Courant. “Dit is geen commune. Als je lekker op jezelf wilt zijn, dan is dat geen enkel probleem.”Het is de bedoeling dat alle voordeuren  deuren uitkomen in een centrale hal – en niet op een gewone galerij. Zodat bewoners – letterlijk en figuurlijk – meer naar elkaar omzien.

Armere mensen de pineut in pensioenland

Armere mensen leven korter, heeft het CBS onderzocht. Als je dat weet, schrijft pensioenadvocaat Theo Gommer in zijn Telegraaf-column, wat blijft er dan over van de solidariteit in ons (huidige) pensioenstelsel? “Iedereen moet daarin evenveel – naar rato van het inkomen – aan premie betalen en iedereen moet werken tot dezelfde pensioenleeftijd en iedereen krijgt dan een levenslang pensioen. Maar, voor ’armere’ mensen is dat nog geen 10 jaar vanaf pensioendatum in goede gezondheid, voor ’rijke’ mensen maar liefst 20 jaar.”

Luxe waar ouderen hard voor gewerkt hebben

Wat, wij luxe paardjes? Het moet toch niet gekker worden, reageert een lezer in Trouw. “Wij waren vroeger blij met een pop en wat knikkers. Moet je nu de jeugd zien, in het bezit van de luxe waar de ouderen hard voor gewerkt hebben om dat mogelijk te maken. Ze bezitten inmiddels een halve speelgoedwinkel.”

Onbetaald zorgen is ieders toekomst

Wil je concurrerend zijn als economie, dan zul je onbetaald werk moeten inbedden en beter moeten waarderen, schrijft Marieke Mooijen (Economically Invisible Work International) in NRC. “De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verwacht dat in 2040 één op de vier mensen in de zorg zou moeten werken om de vraag dan aan te kunnen. Dat zal erop neerkomen dat er nog meer zorgtaken naar privé gaan. Wie goed kan zorgen heeft dus de toekomst, en onbetaald zorgen ís een ieders toekomst.”

Bittere pensioen-pil

De laatste weken van het jaar waren voor gepensioneerden feestelijker van toon, omdat een aantal pensioenfondsen – na jarenlang de hand op de knip te hebben gehouden – besloot een verhoging door te voeren. Maar die hoge indexatie gaat niet voor iedereen op. En dat stuit op ongenoegen bij de deelnemers, is te lezen in de Telegraaf.  Zo is Ruud de Heer (73) boos, omdat zijn pensioen met 2,6 procent wordt verhoogd. “Ken je de vuilnisdienst? Nou, die nemen ons oude mensen nog net niet mee, zo voelt het. Alsof er niet naar ons wordt omgekeken.”

Met voorrang woning tot 70 m²

Een nieuw jaar betekent, naast mooie plannen en goede voornemens, ook nieuwe regels en tarieven. De gemeente Amsterdam heeft de belangrijkste veranderingen  2023 op een rijtje gezet. Eén van de punten uit dit lijstje: Ouderen kunnen met voorrang een woning krijgen tot 70 m² met een middeldure huur (tot € 1069,-).

Wat kan er allemaal met huisautomatisering

SeniorWeb Rosmalen geeft in een anderhalf uur durende presentatie een overzicht van wat er allemaal mogelijk is als het gaat om huisautomatisering. “We blikken terug op het ontstaan en besteden aandacht aan ontwikkeling en de huidige stand m.b.t. techniek en dienstverlening. Ook krijgt u inzicht in kosten en aanpak bij de verschillende toepassingsmogelijkheden.”

Met boksen balans, kracht en reactie

Clubhuis de Derde Helft in Leiderdorp organiseert vanaf januari bokslessen voor senioren. “Met het boksen worden coördinatie, balans, kracht en reactievermogen getraind.”

Eenzaam en hartfalen, snellere aftakeling

Patiënten die lijden aan hartfalen takelen sneller af als ze daarbij gevoelens van nutteloosheid ervaren, omdat ze bijvoorbeeld niet meer kunnen zorgen voor familie en vrienden. Dat is volgens Scientias de uitkomst van een nieuwe studie naar het verband tussen bepaalde vormen van sociale interactie en een slechtere prognose van hartfalenpatiënten.

Mag het een onsje minder ‘kwetsbaar’?

Buurten, wijken, groepen (o.a. ouderen), ja zelfs hele landen heten steeds vaker ‘kwetsbaar’. De opkomst van dit eufemisme is niet zonder betekenis, aldus een artikel in EW: Bij alle omfloerstheid heeft dat woord ‘kwetsbaar’ een keiharde kant. De maakbaarheidshoop dat die wijken, groepen, landen ooit zélf hun problemen kunnen oplossen, is stiekem opgegeven.