Senioren Journaal van dinsdag 27 december

Wat is er bij verhuizen te winnen

Voor ouderen zul je veel meer duidelijkheid moeten bieden over wat er voor hen bij verhuizen te winnen is, zegt de directeur van Stichting !Woon in Amsterdam. “Verhuisdrempels wegnemen. Als je wat kleiner gaat wonen, hoort daar bijvoorbeeld bij dat je nieuwe huis meer comfort biedt, energiezuiniger is en makkelijker schoon is te houden. Kleiner kan ook meer comfort betekenen.”

Opleven met 12-jarige vrijwilliger

De 12-jarige Hailey kletst, speelt bingo of knutselt herfststukjes met ouderen als vrijwilliger in het zorgcentrum waar haar moeder werkt. ‘Ik doe gewoon wat ik leuk vind, mensen blij maken’, zegt ze in de Volkskrant. De welzijnsmedewerker bij het Huize Rosa in Nijmegen is er blij mee. ‘Je ziet ouderen opleven, want kinderen brengen herinneringen van vroeger terug. Ze raken vertederd, maar voelen zich ook weer belangrijk. In plaats van om hulp te vragen, vertonen ze weer gedrag van een (groot)ouder.’

Mensen moeten elkaar meer helpen

Het probleem van het chronische personeelstekort gaat niet meer weg. Dus moeten we de zorg anders organiseren, zegt minister Conny Helder. “Het betekent ook dat we de zorgvraag naar beneden moeten brengen, en moeten nadenken wat een echte zorgvraag is, en wat mensen onderling kunnen oplossen.” Ouderen moeten met hun kinderen nadenken over wat ze later belangrijk vinden, aldus de minister.

Stijging AOW netto gemiddeld 7 procent

De AOW stijgt in het nieuwe jaar netto gemiddeld 7 procent. Dat komt onder andere omdat de maandelijkse inkomensondersteuning voor alle AOW’ers grotendeels verdwijnt, aldus uitleg in de Volkskrant.  Daar staat weer tegenover dat de heffingskorting voor AOW’ers (ouderenkorting) hoger wordt, maar die krijg je alleen als je genoeg belasting betaalt. De arbeidspensioenen stijgen volgend jaar met zo’n 8 tot 9 procent gemiddeld.

Met bordspel leuk moment in het hier en nu

Tijdens de wintermaanden halen we de bordspellen vaker uit de kast. Dit jaar zagen spellen gemaakt door sociaal geëngageerde ontwerpers het levenslicht. Bordspel Meanders, van ontwerper Juliette Vandermosten,is er daar een van. ‘Meanders helpt families te verbinden en stimuleert het gesprek over dementie’, zegt ze in het FD. “Het uitgangspunt is samen een leuk moment te beleven, in het hier en nu.’

Woonzorgvisie met creatieve oplossingen

Renkum, een van de tien meest vergrijsde gemeenten van Nederland, denkt volgens Binnenlands Bestuur al over de vergrijzingspiek heen te kunnen kijken. De gemeente werkt aan een integrale woonzorgvisie. Behalve aan nieuwbouw denkt de gemeente aan losser omgaan met regels, bij voornemens om woningen op te splitsen of op eigen grond bij te bouwen voor mantelzorg. ‘In omstandigheden als de huidige kun je niet blijven hangen in beleid wat je altijd had. Je moet zoeken naar creatieve oplossingen.’

Unie KBO moet miljoen bezuinigen

Ouderenbond Unie KBO betreurt het zeer dat vier provinciale afdelingen zich hebben afgesplitst. De landelijke koepel moet nu zo’n 1 miljoen euro bezuinigen, meldt dagblad De Gelderlander. Door de scheiding heeft Unie KBO in een klap 80.000 van de 130.000 leden verloren. “Het is een aderlating, een zuur verlies”, zegt directeur Ingrid Rep van de landelijke organisatie. Het gaat in tegen haar wens om de krachten te bundelen. “Om de belangen van senioren goed te behartigen, moeten we juist niet versnipperen.” Wat de gevolgen precies zijn voor de dertig medewerkers op het hoofdkantoor in Nieuwegein is nog niet duidelijk. “Maar we zullen ons moeten bezinnen op onze activiteiten.”

Ouderen hebben de planeet kapotgemaakt

Schrijfster Nelleke Noordervliet ergert zich haar column in Trouw aan de slapheid der jeugd. Een lezer reageert: Er is iets veel ergers aan de hand. Niet jongeren zijn te weinig weerbaar, maar ouderen hebben het volledig laten afweten. Zij hebben de aarde kapotgemaakt, in hun zinloos streven naar luxe, waarvoor nu keihard gepresteerd moet worden. Daar kunnen jongeren uiteraard niet meer tegen, er zijn grenzen. De huidige crises hebben niets met jongeren van doen, alles met (voor)ouderen die niet zo’n best voorbeeld hebben gegeven.

Hogere eigen bijdrage bewegen valt verkeerd

De mond vol hebben over hoe belangrijk het is dat ouderen meer bewegen en over de aanpak van eenzaamheid. En intussen toestaan dat de eigen bijdrage voor bewegingslessen fors omhooggaan. Dat is niet met elkaar te rijmen. Dat vindt volgens het Brabants Dagblad kort gezegd de complete Heusdense gemeenteraad.

Zorghelden dragen de samenleving

“Een mij dierbare negentigjarige die op zichzelf woont heeft meer hulp nodig dan wij, zijn mantelzorgers, kunnen aanbieden”, schrijft Nausciaa Marbe in haar column in de Telegraaf. “Er moet van alles geregeld worden. Dat kost heel wat telefoontjes, afspraken, administratie, maar wat krijg je fantastische mensen aan de lijn en op bezoek. Er wordt geluisterd, meegedacht, meteen actie ondernomen. Het optreden is professioneel, het contact warm.”

Te weinig met kritiekpunten senioren gedaan

Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de Wet Toekomst Pensioenen stelt de Seniorencoalitie vast dat er onvoldoende met de kritiekpunten van seniorenorganisaties is gedaan. De Seniorencoalitie doet een klemmend beroep op de Eerste Kamer ‘om wel naar de ouderen te luisteren’. ‘Van alle schitterende beloften ten tijde van het pensioenakkoord zijn er eigenlijk maar bitter weinig waargemaakt’, schrijft de voorzitter van de Koepel Gepensioneerden.

Heijmans Vastgoed financiert buurtcoach

Welzijn Ermelo en Heijmans Vastgoed hebben een overeenkomst getekend met als doel het stimuleren van sociale verbinding op De Hooge Riet oftewel nabuurschap. Heijmans financiert de komende drie jaar de inzet van de buurtcoach. Ook in Leusden is er een dergelijke samenwerking.

Met nagebootste treincoupé iedereen blij

In nagebootste treincoupés krijgen ouderen met dementie weer eens het gevoel dat ze op reis zijn. Dat kan zorgen voor fijne gevoelens en goede gesprekken. Alle details in de nagebouwde coupés kloppen, aldus Trouw in een reportage vanuit een Rotterdams verpleeghuis. ‘Foppen’ is niet de bedoeling. Maar echt of nep: bewoners reizen liever nog even door dan uit te stappen. De verpleeghuisdirecteur: “Hier wordt iedereen blij van.”

Voor altijd extra

De ‘IOAOW’ is een bijna vergeten regeling die alle AOW’’ers van een maandelijks extraatje van €26 voorziet. Het kabinet wil de inkomensondersteuning afschaffen om er (een deel van) de AOW-verhoging mee te betalen. Met de voorgenomen stijging van de AOW vervalt nu al helemaal de reden voor extra inkomenssteun zou je volgens FD-columnist Anna Dijkman denken. Toch nam de Eerste Kamer een motie aan om de IOAOW weer in te voeren. “Een wrange demonstratie van ons onvermogen iets te doen aan het vastgelopen belasting- en toeslagenstelsel.”

Bang dat er iets overblijft voor jonge mensen

De Tweede Kamer is akkoord met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Een historisch akkoord maar veel oude mensen zijn kritisch, aldus de satirische rubriek De Speld in de Volkskrant: ze zijn bang dat er in het nieuwe systeem iets overblijft voor jonge mensen. ‘We hadden het beste pensioenstelsel van de wereld’, verzucht oud-treinmachinist Jan (72). ‘Jonge mensen leggen in, oude mensen gaan op vakantie. Net zolang tot het geld op is en mijn generatie overleden. Waarom zouden we dat nu gaan aanpassen?’