Senioren Journaal van dinsdag 26 november

Schrijnende gevallen als uitschot behandeld

Duizenden kwetsbare patiënten, zoals dementerende ouderen, psychiatrische patiënten en jongeren in psychische nood, blijven maandenlang verstoken van noodzakelijke zorg. Huisartsenorganisatie Het Roer Moet Om, dat eerder succesvol onnodige bureaucratie in de huisartsenpraktijk bestreed, spreekt volgens de Volkskrant in een publicatie die ze vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt van een ‘stille ramp’. Drie huisartsen vertellen in de krant over schrijnende gevallen. ‘Het systeem drijft je richting noodkreten en dreigementen.”

Videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’

Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Om hierbij te ondersteunen, ontwikkelde Leyden Academy de gratis videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk. De 19 korte video’s brengen elk een herkenbare praktijksituatie in beeld, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg.

‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’

Op het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 27 november in Nieuwegein wordt gesproken over voorbeelden en oplossingen hoe we de zorg voor ouderen in de toekomst kunnen organiseren. “Met meer dan 25 sessies, 85 sprekers en 1000 vakgenoten is de landelijke conferentie toonaangevend en inspirerend.”

‘Meld voor veiliger medicijngebruik’

Maandag is de bijwerkingenweek gestart, een jaarlijkse campagne door medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb. Doel van deze week is medicijngebruikers én zorgverleners bewust te maken van het belang van het melden van bijwerkingen, zeker als iemand meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Bij deze polyfarmacie kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een medicijn bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken.

Sterke stijging aantal levenstestamenten

Het aantal noorderlingen met een levenstestament stijgt, aldus het Dagblad van het Noorden. Vooral ouderen laten vastleggen wie voor hen beslissingen mag nemen wanneer zij wilsonbekwaam raken. In Groningen steeg het aantal opgemaakte levenstestamenten in het tweede kwartaal van 2019 met 11 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. In Drenthe ligt de stijging zelfs op 38 procent. Bijna vijftigduizend Nederlanders hebben er inmiddels eentje.

‘Niet over ons, zonder ons!’

Ouderen hebben steeds vaker inspraak bij projecten, ontwikkelingen en onderzoek dat over henzelf gaat. Dat is deels te danken aan het werk van de Raad van Ouderen, die een jaar bestaat, aldus de nieuwsbrief ouderen van ZonMw in een gesprek met een van de leden van het eerste uur en de coördinator van de raad. “Onze positie in het enorme krachtenveld van de ouderenzorg is nog niet vanzelfsprekend, maar de kleine stapjes die we zetten zijn erg hoopgevend.”

Lawaaioptocht Behoud Ouderenzorg Montfoort

Zo’n tweehonderd Montfoorters hebben volgens het AD met een lawaaioptocht duidelijk gemaakt dat ze de sluiting van Vlinderhof en Bloesemhof niet acceptabel vinden. De demonstranten boden de burgemeester meer dan duizend handtekeningen aan van Montfoorters die tegen de sluiting van de twee locaties van De Rijnhoven zijn. “Het is een ontzettend drama. Montfoorters met een verpleeghuisindicatie moeten in Montfoort kunnen blijven.”

‘Allemachtig wat waren en zijn wij fout’

Theodor Holman (1953) kijkt in zijn column in Het Parool terug op de discussie van zondag in tv-programma Buitenhof. “Wij ouderen moesten, hoorde ik, meer belasting betalen, ons huis inleveren, sneller sterven, en we mogen ook al niet meer vliegen, geen vlees eten, niet meer op vakantie gaan, niet meer autorijden. Leve de oude dag.”

Waarom breuklijn volwassenheid en ouderdom?

Martina van den Dool, directeur COSBO Stad Utrecht (belangenbehartiging voor senioren), heeft haar kijk op het begrip ‘ouderen’ bijgesteld, schrijft zij in een column bij de Utrechtse Internet Courant. “Want hoe vreemd is het eigenlijk dat we een soort breuklijn hanteren tussen volwassenheid en ouderdom? Dat je op je pensioendatum ineens tot een bijzondere soort lijkt te behoren, die een geheel andere benadering vergt dan in de decennia daarvoor.”

Slapstick over ouderdom en voltooid leven

Detective- en thrillerliefhebber Lex Passchier heeft met Enkele Reis een tekst geschreven bomvol geestige verwikkelingen en dubbele lagen, aldus een theaterrecensie in Trouw. “De komedie is ook méér dan lichtvoetige slapstick, met verwijzingen naar de discussie rond voltooid leven, en – breder – hoe gaan we met onze ouderen om? Enkele Reis gaat daarmee in feite over oud versus jong, uitgerangeerd zijn tegen wil en dank. Het feest verlaten? Deze bejaarde acteurs niet. En gelukkig maar.”