Senioren Journaal van vrijdag 25 september

‘Lockdown voor ouderen?

Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, zegt volgens de NOS het gevoel te hebben dat er een lockdown gaat komen. Hij ziet het liefst een op maat gemaakte lockdown, “meer voor de ouderen dan voor de jongeren”. “We hebben het hier niet alleen over gezondheidszorg, maar ook over economie en sociaal leven.”

Veel ouderen blijven nu al thuis

De roep om het isoleren van kwetsbare groepen is gebaseerd op ‘gebrek aan kennis’ over wie wordt getroffen, denkt klinisch geriater Arend Arends, voorzitter van zijn beroepsvereniging en adviseur van het Outbreak Management Team, zegt hij in NRC. Het is volgens Arends goed ouderen te beschermen tegen het virus, “maar veel ouderen zijn al strenger voor zichzelf dan nodig.” Het is een slecht idee om generaties tegen elkaar op te zetten, stelt Jolanda Lindenberg, onderzoeker kennisinstituut Leyden Academy. “Ouderen zijn bereid in te schikken. Velen blijven thuis en vermijden contacten. Maar ze vinden wel dat iedereen zich aan de regels moet houden. Als dat gebeurt, is isolatie niet nodig.”

‘Fitter en gezonder dan eerdere generaties’

Oudere mensen verkeren in een betere fysieke en geestelijke gezondheid dan ouderen van bijna dertig jaar geleden. Dat blijkt volgens website Welingelichte Kringen uit een nieuwe Finse studie. De onderzoekers konden 500 mensen tussen de 75 en 80 jaar oud dezelfde fysieke en psychische tests afnemen als die 28 jaar geleden waren uitgevoerd bij ouderen. De oudere van nu is fysiek sterker, wandelt sneller en heeft een betere longfunctie. Ook op cognitief vlak presteerden de ouderen beter dan hun leeftijdsgenoten 28 jaar geleden. Op alle tests behaalden ze hogere scores.

Levensverwachting in 2019 toegenomen

De levensverwachting is in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. De hogere sterfte door het coronavirus COVID-19 kan een effect hebben op de ontwikkeling van de levensverwachting. Afhankelijk van de sterfte in de rest van het jaar zal de levensverwachting in 2020 gelijk blijven of dalen. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Mag de bank discrimineren naar leeftijd?

ABN Amro verlaagt mijn krediet vanaf het moment dat ik 65 jaar word. Is dat geen leeftijdsdiscriminatie? Reinout van der Heijden (hoofdredacteur van de Geldgids) is in zijn rubriek in de Volkskrant  wel verbaasd over deze melding. “ABN Amro verhoogde in 2012 de leeftijdsgrenzen voor krediet. De kredietruimte wordt sindsdien niet afgebouwd vanaf 65 jaar, maar vanaf 70 jaar. Maar nu blijkt dat de oude voorwaarden geldig blijven.” Van der Heijden legt uit dat je als 75-plusser praktisch nergens meer terecht voor krediet. “Vanaf 65 jaar beginnen de loketten zich te sluiten.”

Kwartiermaker verbindt ouderen met wijk

De woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie realiseerden in Volendam 102 appartementen in nieuwbouwwijk De Broeckgouw. De Zorgcirkel levert straks zorg aan wie dat nodig heeft. “Het blijft echter niet alleen bij wonen en zorg. De nieuwe wijkontmoetingsruimte binnen een van panden moet het kloppend hart worden van De Broeckgouw. Dé plek waar jong en oud elkaar ontmoet.” Voor het stimuleren en faciliteren van de sociale interactie tussen bewoners is een kwartiermaker aangesteld.

‘Vaste hulp in huishouding, met een klik’

Utrechters die recht hebben op hulp bij het huishouden moeten in de toekomst ‘een vaste hulp waar een klik mee is’ krijgen. Daarnaar streeft volgens de Telegraaf wethouder Maarten van Ooijen. Een belangrijk punt in zijn raadsvoorstel ‘Visie Toekomst Hulp bij het huishouden’ is dat hulpbehoevenden niet langer telkens verschillende mensen over de vloer mogen krijgen. ‘Cliënten geven aan te hechten aan een vast gezicht in huis. Dat voorkomt dat ze steeds opnieuw moeten kennismaken en instructies geven.’

App tegen eenzaamheid

Een open deur die dicht zou moeten zijn, lange inactiviteit van een bewoner of rook in de woning? De slimme software van LeefSamen detecteert het en stuurt binnen seconden een melding naar de naasten zodat er snel en adequaat hulp kan komen. In Waalre is gestart met een pilot van een half jaar, aldus het Eindhovens Dagblad. Wethouder Lianne Smit : “We hebben rondom corona gezien dat er best veel hulp beschikbaar is op wijkniveau. Deze app speelt daar op in door de bewoners te verbinden met naaste familie, maar ook met buurtgenoten en vrienden.”

‘Eigen regie tot het levenseinde’

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven ,aldus de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van VWS. “Het leeft bij vrijwel alle ouderen.” De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang, aldus de Raad. “Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken.”

40+ consultatiebureau?

De korte termijneffecten van een preventieprogramma via huisartsen om hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen zijn positief, maar de (kosten)effectiviteit op lange termijn blijft uit, zo blijkt uit onderzoek. Monika Hollander, kaderhuisarts hart- en vaatziekten én assistent professor bij het UMC Utrecht, ziet 40+-consultatiebureaus als een beter alternatief: gericht op preventie en leefstijlinterventie, gefinancierd vanuit zorgverzekeraars. “Voor baby’s en jonge kinderen is er een regelmatige check-up geregeld, maar ineens houdt dat op. Waarom maken we dit ook niet mogelijk voor mensen rond de veertig jaar en ouder?”

‘Mensen kiezen snel weer voor zichzelf’

‘De impact van de coronacrisis was en is enorm”, zegt Vilans-bestuurder prof. Mirella Minkman. ‘Op bewoners van verpleeghuizen, op zelfstandig wonende mensen, op mensen met verhoogde risico’s, op zorgmedewerkers en op alle ondersteuners. Een bijzonder aspect van de impact vind ik dat steeds meer mensen weer zo snel voor zichzelf kiezen. In het begin was er veel solidariteit. Misschien uit angst, ik weet het niet. Maar dat is nu gewoon een stuk minder.’

Subsidie Social Trials

Gemeenten buiten de Randstad met een maximaal inwonersaantal van 150.000 kunnen reageren op de subsidieoproep voor de Social Trials, meldt ZonMw. De Social Trials zijn gericht op experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Doel is het creëren van een aanbod dat beter aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.