Senioren Journaal van woensdag 23 september

RIVM: Fors meer ouderen positief getest

Het aantal zeventigplussers dat positief op het coronavirus test, is in de afgelopen week bijna verdubbeld ten opzichte van de voorgaande week. In totaal ging het om 816 positief geteste ouderen, waar het in eerdere weken nog om 433 en 253 zeventigplussers ging. Een woordvoerder van het RIVM laat aan NU.nl weten dat velen van hen worden besmet door jongeren.

Verdubbeling covidpatiënten verpleeghuizen

Het aantal positief geteste bewoners van verpleeghuizen is in een week meer dan verdubbeld. Nu zijn 111 bewoners besmet, vorige week dinsdag waren dat er 51. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Woonbestemming kloosters?

Alleenstaande ouderen die graag deel uitmaken van een gemeenschap, zouden leeglopende kloosters aan een nieuwe bestemming kunnen helpen, schrijft Erik IJpema (vrijwilliger bij projecten op het terrein van zorg, welzijn en welbevinden) in Trouw. Het gaat om het realiseren van “eenvoudige, maar comfortabele appartementen die ook (met huursubsidie) betaalbaar zijn voor oudere alleenstaanden met een laag inkomen (bijvoorbeeld enkel AOW).”

SP: Oud worden in je eigen buurt

Ouderen die zorg nodig hebben of niet meer thuis kunnen blijven wonen kunnen volgens het concept-verkiezingsprogramma van de SP kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis: oud worden in je eigen buurt. “De marktwerking in de zorg wordt gestopt, door een Nationaal ZorgFonds dat voortaan álle noodzakelijke zorg vergoedt, zonder eigen risico.” Ook in dit programma: Iedereen die dat wil krijgt het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan.

Brabantse klankkast om beter te laten voelen

De Brabantse taal inzetten om ouderen beter te laten voelen. Dat is volgens Omroep Brabant het doel van het fictieve karakter ‘Miet’ dat binnenkort in een speciale ruimte in verzorgingstehuizen te horen is. De klankkast moet door heel Brabant gaan toeren zodat veel ouderen bij de Brabantse Miet op bezoek kunnen.

Angelique (80) houdt haar buurt fit

De benen een voor een strekken, boksen en stippen aantikken: deze en andere oefeningen moeten buurtbewoners in Nijmegen-Oost fit en vitaal houden, schrijft De Gelderlander. De oefeningen zijn onderdeel van de nieuwe beweegroute, de Kwiekroute genoemd (1,5 km), die er is gekomen dankzij de 80-jarige Angelique Wegman uit de wijk Galgenveld. “Wie oud wil worden, moet er wel iets voor doen”, zegt de fitte Wegman. “Gezellig samen sporten en sociaal contact, dat is daarvoor het allerbelangrijkst.”

Coronacrisis grote impact ouderenzorg

Steeds meer ouderen krijgen weer zorg, meldt brancheorganisatie ActiZ. “Wel zijn er zorgen over achterblijvend gebruik van kortdurende zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Het aantal bewoners in verpleeghuizen neemt verder toe en in de zomerperiode ontvingen weer meer mensen wijkverpleging. De uitbraak van COVID-19 had en heeft grote impact op de zorg voor ouderen en chronisch zieken, thuis en in verpleeghuizen.”

Tijdbesparende technologie ouderenzorg

Het ministerie van VWS heeft adviesbureau Significant Public en kennisorganisatie Vilans opdracht gegeven om bewezen tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich op technologieën die het zorgproces ondersteunen, faciliteren en slimmer maken met het oog op een verhoging van de kwaliteit van leven van de doelgroep en arbeidsbesparing bij de zorgverlening.

Zorg vragen als ‘nobele daad’

Zorgbieders kunnen hun zinvolle werk alleen verrichten als een ander bereid is om naar zorg te vragen., schrijft nieuwsbrief Trynwâlderein. “Anders gezegd: door zorg te vragen geef je ruimte aan het talent van zorgbieders. Dat maakt zorg vragen tot een sterke en te waarderen actie! Door iemand te vragen een boodschap te doen; door iemand te vragen het gras te maaien of door duidelijk prijs te stellen op een koffiepraatje geef je betekenis aan het bestaan van zorgbieders. Dat maakt zorg vragen tot een ‘nobele daad’.”

‘Een wereld zonder dementie’

Een van de hoofddthema’s in de nieuwe Nationale Dementiestrategie 2021-2030 is: ‘Een wereld zonder dementie’. Minister Hugo de Jonge kondigde hiervoor een langlopend en omvangrijk onderzoeksprogramma gericht op dementie aan. Veronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw zegt: ‘Deze forse investering is geweldig goed nieuws en noodzakelijk om daadwerkelijk doorbraken te kunnen realiseren in het voorkomen en het behandelen van dementie.’

‘Ook preventie als pijler dementiebeleid’

Cruciale pijlers in de nationale strategie dementie van ministerie van VWS zijn volgens Alzheimer Nederland: dementie de wereld uit, mensen met dementie tellen mee en steun op maat bij leven met dementie. “Tegelijk lijkt een belangrijke pijler te ontbreken en dat vindt Alzheimer Nederland een gemiste kans: preventie. Alzheimer Nederland pleit al langer voor preventie, omdat een gezonde leefstijl dementie met jaren kan uitstellen en soms zelfs helemaal kan voorkomen.”

Babyboomers en millennials ‘Onder 1 dak’

In het nieuwe EO-programma ‘Onder 1 dak’ nemen ouderen (boomers) jongeren (millennials) in huis: Jongeren zoeken zich een ongeluk naar betaalbare woonruimte, terwijl ouderen in een veel te groot huis wonen en vaak eenzaam zijn. Is samenwonen dé oplossing? Babyboomers en millennials gaan het experiment aan. Wat leren deze generaties van elkaar en waar schuurt het? NPO 3, 21.10 uur.