Senioren Journaal van vrijdag 23 december

Zorg voor gebit waarmee je 100 kunt worden

Ik ben nu bijna 80 ( 85, 90), moet ik die behandeling nog doen? Dat is de meest gestelde vraag aan tandarts-geriatrie Peter de Goede op zijn wekelijkse telefonisch  spreekuur via KBO-Brabant. Zijn antwoord: “Ja, want u wordt ook 85 ( 90, 95) en dan wordt het wellicht moeilijker.” Het gaat er om te zorgen voor een leeftijdsbestendig gebit. “Zorg voor een gezond setje tanden waar u honderd mee kunt worden.”

Eén AOW-leeftijd voor iedereen niet zo eerlijk

Omdat we gemiddeld steeds ouder worden, verhoogt het kabinet de leeftijd waarop je AOW krijgt naar 67 jaar en 3 maanden. Demograaf prof. dr.Jan Latten vindt het ’bizar’ dat wordt vastgehouden aan één AOW-leeftijd voor iedereen, schrijft hij in de Telegraaf: Wie fysiek zwaar werk verricht en relatief jong is begonnen met werken, hoort eerder AOW te krijgen dan hogeropgeleiden die later in het leven aan hun loopbaan zijn begonnen.

Stervensproces te veel in medische hoek

Ineke Visser nam afscheid van de zakenwereld om het Landelijk Expertisecentrum Sterven op te richten. ‘Door alle aandacht voor euthanasie, ook al betreft dat nog geen 5 procent van alle sterfgevallen, is de perceptie ontstaan dat het levenseinde iets akeligs is en eigenlijk zou moeten worden vermeden’, zegt zij in de Volkskrant. Sterven is in haar ogen een diep-menselijke ervaring die bij het leven hoort. ‘Politici en artsen hebben daar wat mij betreft in beginsel geen rol bij te spelen. Het stervensproces is te veel in de medische hoek terechtgekomen.’

Van 75-plussers 65% bij religieuze groep

In 2021 gaf 43 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan zich tot een religieuze stroming of groepering te rekenen, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij 75-plussers was dit 65 procent. In 2010 was het percentage bij de 75-plussers nog 73. In de katholieke kerk is door corona de negatieve spiraal versterkt, is te lezen in Trouw. Vooral ouderen komen niet meer naar de mis. En 75-plussers zijn in de katholieke kerk nog sterker vertegenwoordigd dan bij protestanten.

Zelfstandig wonen: ga in gesprek!

Companen hielp woningcorporatie Rentree in Deventer de geschiktheid van haar woningen voor ouderen in beeld te brengen. Niet een technische inventarisatie van het bezit, maar het gesprek met oudere huurders vormde het middelpunt. “Door dit in groepsgesprekken te doen, kreeg Rentree niet alleen antwoord op de gestelde vragen. Ouderen gingen ook met elkaar in gesprek. Met deze uitwisseling werden twee vliegen in een klap geslagen. Rentree kreeg informatie over de wensen van ouderen én ouderen werden zich bewuster van de noodzaak van een passende woning.”

Belofte in nieuwe pensioenwet veel te vaag

De hervorming van het pensioenstelsel heeft gisteren definitief groen licht gekregen van de Tweede Kamer. Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen reageren verheugd. Hun reacties wijken volgens de Telegraaf duidelijk af van die van seniorenorganisaties. Die lieten kort voor de stemming weten dat ze de nieuwe pensioenwet in de huidige vorm niet zien zitten. De belangenbehartigers vinden dat de belofte om pensioenen sneller te kunnen verhogen als daar ruimte voor is, nog veel te vaag is. Ook willen ze dat gepensioneerden straks meer te zeggen krijgen over hun pensioen.

Worden we een land van kleine kapitalisten?

Nederland zal voortaan met een structureel onzekerder pensioen moeten leren leven, constateert dagblad Trouw nu de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer is aangenomen. “Een pensioen waarin er minder solidariteit tussen jong en oud zal zijn.” Peter de Waard schrijft in zijn column inde Volkskrant dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking − werkend of gepensioneerd – voor zijn oude dag zal zijn uitgeleverd aan de grillen van de beurzen: Nederland wordt een land met een overgrote meerderheid van kleine kapitalisten.

In 2040 25% meer gebruik geneesmiddelen

In 2030 zal het totale geneesmiddelengebruik door vergrijzing naar verwachting gestegen zijn met 15% ten opzichte van 2021, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. In 2040 zal deze stijging 25% zijn. Deze stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door de verwachte bevolkingsgroei bij de groepen 65-80 en 80+.

Noordwijk moet veel hofjes gaan bouwen

In Noordwijk moeten de komende jaren enorme aantallen ouderenwoningen komen, in groepjes bij elkaar met in ieder geval een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De behoefte aan hofjes gaat tot 2040 sterk toenemen. Dat blijkt volgens het Leidsch Dagblad uit een onderzoeksrapport van Companen. Het gaat vooral om Knarrenhof-achtige complexen waarin iedereen zijn eigen woning heeft maar waar ook gemeenschappelijke voorzieningen zijn. Daarnaast is er ook een groeiende behoefte aan traditionele seniorencomplexen en serviceflats en aan luxe zorgvilla’s.

Doktersassistent krijgt dikke voldoende

Patiënten geven de doktersassistent een dikke voldoende. In een onderzoek van de Patiëntenfederatie krijgt de doktersassistent(e) een ruime acht van driekwart van de deelnemers. Een op de vijf deelnemers vindt het niet prettig hun klacht met de assistente te moeten bespreken voor ze toegang hebben tot de dokter.

Ouderennetwerk Trynwâlderein

Trynwâlderein vraagt iedereen die onderlinge eenvoudige hulp vanzelfsprekend en belangrijk vindt om zich aan te sluiten. “We kunnen er dan samen aan werken dat ouderen zolang mogelijk in de Trynwâlden kunnen blijven wonen”, aldus de nieuwsbrief van Trynwâlderein. Tussen familie en vrienden. Dit doel is alleen in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties te bereiken. Een ouderennetwerk met veel deelnemers geeft ons binnen die samenwerking een goede basis.”

Verpleegkundig specialisten in de wijk

Door de dubbele vergrijzing verschuift de zorg voor ouderen en chronisch zieken steeds meer naar cliënten thuis. Dit betekent dat zorgprofessionals in de wijk te maken krijgen met complexere zorgvragen, en dat de werkdruk van huisartsen toeneemt. Een van de oplossingen voor deze uitdaging is de inzet van een Verpleegkundig Specialist in de wijk. Twee van deze specialisten vertellen over hun meerwaarde in de wijk, als verbindende schakel tussen de cliënt, huisarts en thuiszorg.

Veilig fietsen tot je honderdste

’Veilig fietsen tot je honderdste’, dat is het doel van het project Doortrappen. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ kunnen Limburgse gemeenten, ondersteund door de Provincie Limburg, ook in 2023 inzetten op de veilige verkeersdeelname van ouderen middels een subsidie.

Iedereen wordt geacht de weg te kennen

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen hoorde onlangs een prachtige verspreking, vertelt hij in Trouw: ‘Iedereen wordt geacht de weg te kennen’. “De spreker bedoelde de wet, maar ik vond dit veel sterker. Dat is waar het om gaat. We denken allemaal dat iedereen er wel komt en weet waar hij moet zijn. Ik heb daar echt drie dagen over nagedacht. Het gaat niet langer om de wet, maar om de weg. Die complexiteit is fout. Want dat degene die het beste de weg weet zijn zin krijgt, dat was niet de bedoeling.”

Speciale fiets voor ouderen populair

Stichting Meer Y-Bike wil uitbreiden. Op 1 april van dit jaar startte Mary van Langerak met haar initiatief om ouderen en mensen met een beperking mee te nemen met een speciale fiets.Nu rijdt de Y-Bike alleen nog voor mensen in de Wieringermeer, maar er is ook behoefte in omliggende dorpen, meldt Regio Noordkop. De fiets die Van Langerak gebruikt kost ongeveer €13.000,-. Er zit een elektrische motor op, krachtig genoeg om twee personen en een rolstoel vooruit te krijgen.