Senioren Journaal van woensdag 21 december

Nieuwe blik op ouder worden

Veel aannames in de samenleving over ouderen kloppen niet of zijn achterhaald. De ouderen van nu laten zich niet meer afschrijven. Ze vervullen een grote maatschappelijke rol. Ook het beeld dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt, is helemaal niet waar, blijkt uit een groot langlopend onderzoek in ons land.

65-jarige laagste verzekeringspremie

De autopremie is het laagst voor automobilisten van 65 jaar, zo blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl. Een bijna-gepensioneerde bestuurder betaalt gemiddeld €41,31 per maand. Uit de vergelijking van Geld.nl bleek dat een bestuurder van 25 jaar in dezelfde situatie gemiddeld €55,50 per maand betaalt. Dat is dus 26% meer dan een 65-jarige. Een bestuurder van 80 jaar betaalt met gemiddeld €64,64 per maand zelfs 56% meer dan een 65-jarige.

Bekroning voor podcasts senioren

Haarlemmermeerse senioren maakten zulke goede podcasts, dat er niet één maar twee Gouden MeerRadio Microfoons werden uitgereikt, bericht HC Nieuws. Het was de bekroning van de workshopserie Forever Young Radio, die in het afgelopen najaar menig 65+-er aan de microfoon kluisterde.

Zorgappartementen interessante belegging

De doelgroep dementerende ouderen in Zuid-Limburg is volgens dagblad De Limburger door projectontwikkelaars ontdekt als een interessante vorm van beleggen met rendementen tot meer dan 6%. Cortese uit Hilversum, actief op vier plekken in Zuid-Limburg, ziet dat er een groot tekort is aan woonvormen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis en springt in dit gat door de bouw van zorgappartementen. Voor de exploitatie heeft Cortese afspraken met GEN Residenties.

Nieuwe pensioenwet ruime meerderheid

Na jaren van voorbereidingen is het zover: de Tweede Kamer stemt deze week over de hervorming van het pensioenstelsel. Gisteren over een reeks wijzigingsvoorstellen en moties. Donderdag over het uiteindelijke wetsvoorstel, inclusief de dinsdag aangenomen veranderingen. Volgens de Volkskrant heeft minister Carola Schouten een ruime meerderheid onder handbereik: 97 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer en 47 van de 75 stemmen in de senaat.

Samen vitaal programma

In mei 2022 is ‘Samen vitaal Corpus’ gestart, een programma van Iedereen Vitaal Groningen in samenwerking met WIJ Groningen team Corpus en de gemeente Groningen. In totaal 30 70+ers hebben meegedaan aan een beweegprogramma dat gestart is met een fittest. Vervolgens werden er wekelijks beweeglessen aangeboden en maandelijks was er aandacht voor extra thema’s. De onderwerpen die behandeld zijn waren: valpreventie, voeding vanaf je 70e, mentale veerkracht, ergotherapie, Grip en Glans.

Stijging AOW toch minder

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het stapsgewijs afschaffen van de inkomensondersteuning AOW (IOAOW), een extraatje dat alle AOW’ers nu nog krijgen. De AOW gaat per 1 januari nog wel fors omhoog, constateert ANBO, maar de verhoging is minder door het deels verdwijnen van de IOAOW.

Handen en voeten aan overheidsbeleid

“Mensen met dementie kunnen nog veel, ze snappen alleen niet altijd de volgorde. Daar helpen wij dan bij.” Angelique Hol (38) is verzorgende IG in de wijk en geeft psycho­geriatrische zorg. “Ik heb een cliënt die ik help bij het douchen, maar ik laat haar alles zelf doen. Het enige wat ik doe is haar eraan herinneren wat ze moet doen. Doe je zeep op de washand? Begin maar bij je gezicht. Zo blijft ze zo zelfstandig mogelijk.” Daarmee geeft Angelique letterlijk handen en voeten aan het overheidsbeleid, aldus een reportage in V&VN Magazine.

Enschedese ouderenbonden nog te redden?

De gezamenlijke ouderenbonden KBO en PCOB in Enschede maakten bekend dat ze ophouden te bestaan. In de gemeenteraad roept het CDA op de bonden van de ondergang te redden, zo meldt dagblad Tubantia. De wethouder heeft al actie ondernomen. Tegelijk heeft hij niet de verwachting dat er een erg groot gat valt als de ouderenbonden stoppen. De opkomst loopt sterk terug. “Dat zegt ook iets”, is zijn opvatting. “Maar we doen al het mogelijke om te redden.”

Verschillende zorgbehoeften onder één dak

Op initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen bouwen zorgorganisaties met medewerking van zorgverzekeraar Menzis en het ministerie van volksgezondheid een expertisecentrum. Daar wordt medische en paramedische kennis gebundeld en het voorziet de lokale bevolking van de benodigde kennis. Daarbij komen er acht nieuwbouwprojecten waar bewoners met verschillende zorgbehoeften onder één dak wonen, allemaal energieneutraal. “Zo anticiperen we op wat ons de komende twintig jaar te wachten staat in de zorg”, schrijft de bestuurder van zorgorganisatie De Hoven in Trouw.

Technologie bij dementie thuis

De infographic ‘Technologie bij dementie thuis’ geeft een overzicht van beschikbare technologieën voor thuiswonende mensen met dementie en eenvoudig zien welke technologie voor wie in welke fase geschikt is. Ook laat de infographic volgens Vilans zien wie betrokken is bij het gebruik van de technologie: de persoon met dementie zelf, de mantelzorg of de professionele zorgverlener.

Met welvaart jaren langer goede gezondheid

In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen bovenaan de welvaartsladder brengen naar verwachting gemiddeld ook 7 jaar (vrouwen) tot 8 jaar (mannen) langer in goede gezondheid door, aldus het CBS.

Seniorenwoningen op Zuidas

In Amsterdam komen aan de Fred. Roeskestraat in Zuidas twee nieuwe woongebouwen met 180 sociale huurwoningen. De helft daarvan is bestemd voor senioren, aldus de gemeente Amsterdam.  “We willen van Zuidas een diverse en gemengde stadswijk maken waar mensen wonen, werken en leven. De komst van deze woningen levert daar een mooie bijdrage aan.”

Treincoupé voor rit naar vroeger

De NS en Alzheimer Nederland deelden dinsdag treinbouwpakketten uit, waarmee verpleeghuizen een eigen coupé kunnen inrichten. Bewoners met dementie krijgen zo de mogelijkheid om voor even terug in de tijd te stappen. Meer dan 600 zorginstellingen in heel Nederland hoopten de ’trein-uitzet’ te bemachtigen, aldus de Telegraaf.  “We hebben gezien dat de treincoupé welkome afleiding biedt en een bijzonder plekje om een praatje met elkaar te maken.”

Denktanks voor vernieuwende oplossingen

Er zijn vernieuwende, creatieve oplossingen nodig om de zorg voor ouderen op een liefdevolle wijze vorm te geven, schrijft een Parool-lezer. “Laten we denktanks in het leven roepen, waar out of the box wordt gedacht. Waarom niet een sociale dienstplicht instellen voor 18-jarigen? Dat zal arbeidskrachten opleveren en jongeren verrijkende ervaringen brengen. Er is vast meer te bedenken dat verfrissend en verbindend kan werken. Alles beter dan de machteloze, fantasieloze scenario’s die nu worden gepresenteerd.”