Senioren Journaal van maandag 16 november

Partij vd Dieren:herwaardering ouderdom

“We gaan meer aandacht geven aan herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.” Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. “Gemeenten en zorgkantoren krijgen voldoende middelen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.”

Gemiddelde pensioenleeftijd nu boven 65

De gemiddelde pensioenleeftijd lag vorig jaar voor het eerst boven de 65, blijkt uit cijfers van het CBS. Werknemers gingen in 2019 gemiddeld met 65,1 jaar met pensioen, 4 maanden later dan mensen die (volgens aangepaste cijfers) in 2018 stopten met werken. Nog maar een derde van de werkenden ging afgelopen jaar voor hun 65e met pensioen, waar dat in 2006 nog om bijna 90 procent van de werkenden ging.

‘Verwachtingen zelfredzaamheid niet realistisch’

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met o.a. de Wmo 2015. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau  in een rapport. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving.

35% wil zich niet direct vaccineren

Hoewel een meerderheid van de ouderen (65,5%) zich direct wil laten vaccineren zodra het vaccin beschikbaar is, bestaat er ook veel twijfel. Ruim een kwart (27,2%) van de ouderen geeft aan zich niet direct te laten vaccineren, 7,3% weet het nog niet. Opvallend is dat mannen eerder geneigd zijn een vaccin te nemen dan vrouwen (respectievelijk 70,4% en 62,1%). Dit zijn enkele van de uitkomsten van een onderzoek onder het ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds.

Dementie net zo veel aandacht al corona

De Tweede Kamer heeft met minister De Jonge het debat gevoerd over dementiezorg, wijkverpleging, PGB en Wmo. De minister heeft volgens Alzheimer Nederland in dit debat aangegeven dat dementie de aankomende jaren alle aandacht krijgt: we gaan het net zo intensief over dementie hebben als nu over corona. Het wordt immers volksziekte nummer één.

Zorgkosten per gemeente in beeld

45% van de zorguitgaven binnen de Zvw (Zorgverzekeringswet) zijn in 2019 voor ouderen, blijkt uit een overzicht van Vektis, waarin de kosten van Zvw en Wlz (Wet langdurige zorg) per gemeente in beeld worden gebracht. De hogere zorguitgaven van ouderen worden onder meer verklaard door de hoge kosten in het laatste levensjaar. Uit het overzicht blijkt ook dat van de mensen met dementie 60% thuis woont.

‘De kassa heeft zijn langste tijd gehad’

Wat zegt topvrouw  Marit van Egmond van Albert Heijn tegen de mensen die toch heel graag bij een bemande kassa willen afrekenen, vraagt de Volkskrant haar. Van Egmond: ‘Ik denk dat de technologie zo snel gaat dat je je straks kunt afvragen of zelfs zelfscankassa’s nog nodig zijn. Er zijn zoveel andere manieren waarop je een winkel in en uit kunt lopen en kunt betalen. Ik zie niet in waarom we vast moeten houden aan een lopende band met een medewerker aan het einde. Als je ziet hoeveel mensen nu thuis digitaal bankieren, dan denk ik: die kunnen toch ook digitaal boodschappen doen. Wij helpen ook om ouderen daarin wegwijs te maken.’

Langzaam afscheid nemen van Hans

Vijf jaar volgde NRC het leven van Hans Goebertus, een ex-verwarmingsmonteur die de ziekte van Alzheimer heeft. Nu is er ook een podcast. In vijf afleveringen laten Hans, zijn vrouw Ria, hun dochter Loes en hun vrienden van dichtbij zien wat er gebeurt als je hersenen je langzaam in de steek laten. In de podcast vertellen zij over de vragen die dementie oproept: hoe verandert mijn relatie? Wat doe je als kind wanneer je vader dementie heeft? Hoe verandert een vriendengroep als het middelpunt ervan steeds verder achteruit gaat? Wat brengt de toekomst, en durf je daarover met elkaar te praten?

Innoveren gaat beter met sociale fun

Een slimme vloer die valpartijen van ouderen voorspelt en een heupairbag een val breekt. De Volkskrant schrijft over die vernieuwingen en gaat na waarom het zo lang duurt voordat ze worden ingevoerd. Die innovatiehuiver is bekend, zegt Henk Herman Nap, specialist op het gebied van innovatie in de ouderenzorg bij Vilans, ‘Het duurt zeker een jaar voordat iedereen een nieuwe techniek binnen een ouderenzorgorganisatie omarmt.’  Terwijl er juist meer geld beschikbaar is de afgelopen tien jaar, ‘er is sprake van een boost.’ ‘Als we harder werken aan het sociale fun-aspect, versterkt dat de hoognodige acceptatie van technologie in de ouderenzorg’, verwacht Nap.

‘Banken te langzaam met servicepunten’

Nu steeds meer banken hun filialen opdoeken is het volgens KBO-PCOB belangrijk dat zij voor voldoende pinautomaten en geschikte alternatieven zorgen, zoals bankmedewerkers in kantoorboekhandels of bibliotheken. Volgens de Anbo zijn banken wel bezig met het opzetten van nieuwe initiatieven zoals servicepunten, maar gaat dat te langzaam. De drie grootbanken benadrukken volgens het AD dat ze juist veel doen om ouderen wegwijs te maken in bankieren via de smartphone en internet. Speciale zorgcoaches geven ouderen training, op locatie of aan huis.