Senioren Journaal van donderdag 13 juli

Inclusief beleid, wat betekent dat voor senioren

Hoe als gemeente verwoorden hoe je aandacht besteedt aan de vergrijzing: Er is bewust gekozen voor een inclusief beleid voor alle doelgroepen. Dat ze niet genoemd staan, wil niet zeggen dat we geen oog hebben voor senioren.

Ouderen centraal vanuit respect en waardering

In Houten presenteert het college van B. en W. de Ouderenagenda 2023-2026 ‘Vitaal Oud(er) worden in Houten’. Wethouder Rosa Molenaar (ouderenbeleid): “De gemeente Houten wil met de ouderenagenda de ouderen centraal stellen vanuit de visie dat zij respect en waardering verdienen.”

Rotterdam uitbreiding zorgrestaurants

Rotterdam zet in op uitbreiding van het aantal zorgrestaurants in de wijken. Ouderen kunnen elkaar in zo’n restaurant ontmoeten, samen eten en in veel gevallen zijn er ook andere activiteiten. Het stadsbestuur stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar.

Voor 55+ vooral woningtekort dure segment

De gemeente Woerden heeft voor 55– tot 75-jarigen vooral een gebrek aan dure grondgebonden koopwoningen en dure koopappartementen (boven de 400.000 euro). Grondgebonden woningen zijn er wel, maar die zijn vaak niet levensloopbestendig.

Meer ruimte voor informele zorg

De voorzitter de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving pleit voor meer ruimte aan de initiatieven van burgers. Een mooi voorbeeld zijn voorzorgcirkels, netwerken van gezonde, vitale ouderen.

Voorrang, hofje en naobergedachte

Voor nieuwe sociale huurappartementen in Aalten is er voorrang voor alle 55-plussers die in deze gemeente nu in een eengezinswoning van de corporatie wonen. Daarnaast komt er het Aaltens Hofje, opgezet vanuit de ‘naobergedachte’.

Rem verpleeghuiszorg verstopt woningmarkt

Er is een steeds groter tekort aan woningen, blijkt uit onderzoek van ABF Research. De bouw van nieuwe woningen kan de bevolkingsgroei niet bijbenen. Dat komt vooral door de grotere instroom van migranten, maar ook doordat ouderen niet kunnen doorstromen: Hoe de rem op verpleeghuiszorg de woningmarkt nog verder verstopt.

Pre-mantelzorgwoning vraagt geld en ruimte

Voor pre-mantelzorgwoningen bestaan nog geen landelijke regels. In Almere had nog nooit iemand ervan gehoord. “Ik heb toen D66 aangeschreven. Die partij heeft het in de gemeenteraad ingebracht en alle partijen waren vóór.”

Inzetten voor kwetsbare gezinnen

De gemeente Pekela start met een pilot Buurtgezinnen. Daarbij worden kwetsbare gezinnen gekoppeld aan een ander gezin. Senioren kunnen hierbij een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en mee blijven doen, is de verwachting.

Handboek voor de moderne mantelzorger

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers, is het aanbod meestal beperkt. Tijn Elferink schreef het boek ‘Fijn dat je er bent: Handboek voor de moderne mantelzorger. ‘