Senioren Journaal van woensdag 15 maart

Verknochtheid aan pillen

“Iedere keer als ik leeftijdgenoten (70-plus) spreek, sta ik versteld van de verknochtheid aan hun pillen”, schrijft een oud- apothekersassistente: denk na over je medicijngebruik en wat dit doet met je lichaam.

Energiearmoede vooral ouderen

De gemeente Meierijstad hoopt met wijkaanpakkers achter de voordeur te komen om te helpen bij energiearmoede. Ouderen hebben vaak variabele energiecontracten en weten niet hoe ze kunnen overstappen.

Verantwoordelijkheid stopt niet met pensioen

“Het fijne van pensioen is dat je de keuze hebt wat je wil gaan doen. Maar ga iets doen! En zorg eens wat meer voor elkaar”, zegt een Limburgse KBO-voorzitter. Zeg in elk geval niet: Toedeloe allemaal.

Wooninitiatieven stuiten op bureaucratie

In de IJmond zijn er genoeg initiatieven vanuit bewoners om dan zelf maar ouderenwoningen te bouwen. Maar die dreigen te stranden in het drijfzand van de bureaucratie. Zoals in Heemskerk en IJmuiden.

Regionale afspraken onvrijwillige zorg thuis

Huisartsen en zorginstellingen in Kennemerland hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de thuissituatie. Het is de eerste regio met een dergelijk samenwerkingsverband.

Gezellige groene woonhofjes

Twee appartementencomplexen in Proeftuin Erasmusveld in Den Haag worden opgezet als gezellige groene woonhofjes die zorgen voor ontmoeting. Een mix van jong en ouder, in een groene duurzame omgeving in betaalbare woningen en met oog voor elkaar.

Ruzie leidt tot einde Thuishuis

Het einde van het Thuishuis in Winkel, een woonvorm voor ouderen die niet alleen willen wonen, is het resultaat van ruzie onder de bewoners en een gebrek aan nieuwe aanwas. Het voortraject had uitgebreider moeten zijn.

Dichter bij het Verleden

In de zaal van borg Welgelegen in Sappemeer is de gedichtenbundel ‘Dichter bij het Verleden’ gepresenteerd. Dit was de afsluiting van een project, dat was opgezet om verbinding te leggen tussen ouderen en de jeugd.

Samenwerking medisch en sociaal

Kerngezond is een concept voor intensievere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, zodat een inwoner de zorg of ondersteuning krijgt die nodig is. Minister Conny Helder zag in Zeeland hoe dit werkt.

Pré-mantelzorgwoningen toegestaan

De gemeente Waalwijk staat de bouw van pré-mantelzorgwoningen toe. Het gaat om situaties waarin een vergunningsvrije mantelzorgwoning nog niet mogelijk is, maar waar bewoning door een zorgvraag wel gewenst is.

Omarmband in de prijzen

De bedenker van de Omarmband heeft een prijs gewonnen van een bedrijf dat is gespecialiseerd in het gebruik van slimme data in de zorg. Met de Omarmband kunnen ouderen met dementie worden gevolgd via een gps-signaal.

Zelfs KBO heeft last van vergrijzing

Onder deze kop bericht het Brabants Dagblad over het Jongere Senioren Festival waarmee de KBO-kring Heusden zich op 14 april vooral richt op de 55- tot 70-jarigen die nog geen lid zijn: de KBO wil verjongen.

Beschermt vitamine D tegen dementie?

Een nieuw groot bevolkingsonderzoek laat zien dat mensen die extra vitamine D slikken, minder vaak dementie krijgen. Het zou zelfs gaan om 40% minder dementiegevallen. Alzheimer Nederland geeft uitleg.

Betrokkenheid bij dagelijkse zorg verpleeghuis

Het Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie publiceert een onderzoek naar betrokkenheid van bewoners bij de dagelijkse zorg in het verpleeghuis: hoe dilemma’s, knelpunten en kansen deze betrokkenheid uiteindelijk vergroten.