Senioren Journaal van maandag 15 maart

Bijna alle senioren van plan te gaan stemmen

Ruim de helft (53%) van de senioren vindt dat politiek Den Haag onvoldoende rekening houdt met de belangen van ouderen. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Slechts twaalf procent vindt van wel. Ondanks het gevoelde gebrek aan aandacht, is dit geen reden om niet naar de stembus te gaan. Bijna alle senioren (98%) geven aan van plan te zijn om te gaan stemmen.

Ruim 5000 lege bedden in verpleeghuizen

In de laatste week van januari waren er 5016 meer lege bedden in Nederlandse verpleeghuizen dan voor de corona-uitbraak. Dat is bijna net zoveel als het dieptepunt in mei vorig jaar, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Toen waren 5252 meer bedden leeg dan normaal.

Ouderen met dementie knappen tuinen op

Het ’talentproject’ van Vitras in Zeist koppelt beginnend dementerenden voor vrijwilligerswerk aan bedrijven en organisaties. Zo werd er al voorgelezen in de bibliotheek en gewerkt in winkels, aldus RTV Utrecht. Nu alles dicht is, kwam het idee om aan te sluiten bij het project ‘meer tuin, meer mens’ van gemeente en woningcorporatie. In het project worden tuinen onder handen genomen van mensen die dat zelf om uiteenlopende redenen niet meer kunnen.

Coronabrieven voor het nageslacht

Er wordt tijdens de coronacrisis vooral over ouderen gesproken, maar nauwelijks met ouderen, aldus Omroep Zeeland. Om hen toch een stem te geven schreven 70-plussers uit heel Zeeland voor het theaterproject Rimpelingen een brief over hun leven tijdens de pandemie. Ook zijn de brieven overhandigd aan het Zeeuws Archief, dat documenten verzamelt over de coronacrisis en de gevolgen voor Zeeland en de Zeeuwen.

In plaats van app svp plastic kaart

Met een coronapaspoort via app met een QR-code wordt een tweedeling in de samenleving gecreëerd, aldus een NRC-lezer: niet iedereen is in het bezit van een smartphone. “Voor veel ouderen is zo’n speelgoedje een brug te ver. Zij vissen dus, negatief getest en gevaccineerd, achter het net en kunnen de vurig verlangde vrijheid wel vergeten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? In plaats van een app is een plastic kaart in creditcardformaat een betere oplossing.”

Pensioen, u moet her er maar mee doen

Alle partijen zijn het ermee eens dat het jarenlang niet indexeren van het aanvullende pensioen niet zo door kan blijven gaan, blijkt volgens het AD uit een overzicht van de verkiezingsthema’s. Maar in afwachting van de overstap naar een nieuw pensioenstelsel in 2026 blijft indexatie zeer onzeker. Op korte termijn is er dus weinig perspectief op een hoger aanvullend pensioen. Tegelijkertijd willen alle partijen wel dat de AOW blijft stijgen.

Post voor het paleis

ANBO roept ouderen op om voor Koningsdag brieven te schrijven aan de Koning. Over ervaringen in coronatijd en welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar waarin we te maken kregen met een pandemie. ‘Post voor het paleis’ is een actie van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) in samenwerking met ouderenorganisatie ANBO en Omroep MAX.

‘Help oma verhuizen’

Om de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te helpen, moet de gemeente Breda ouderen actief helpen met verhuizen. Dat kan door de inzet van seniorenmakelaars en een verhuiskostenvergoeding. Met dat idee is Arjan van Drunen, PvdA-fractievoorzitter in de gemeenteraad, naar burgemeester en wethouders gestapt, meldt BN De Stem. “Mijn oma is 91 en vindt zelf dat ze in een te groot huis woont. Maar ze kijkt verschrikkelijk op tegen het gedoe rond een verhuizing.”

Monitor Ouderenhuisvesting

De Monitor Ouderenhuisvesting heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar, ook wel ‘ouderen(huishoudens)’ of ’55-plushuishoudens’ genoemd. Aanvullend op dit rapport is een online databank beschikbaar waarin lokale cijfers zijn opgenomen over de woonsituatie van ouderen, de ondernomen verhuizingen en het aantal ouderen met een fysieke beperking. De databank is voor iedereen toegankelijk.

Grote zorgen in een onopvallend leven

Hebben oudere mensen meer of minder last van de pandemie dan jongere mensen? Frits Abrahams schrijft hierover in zijn column in NRC en denkt daarbij aan een groep ouderen over wie je weinig hoort omdat zij een onopvallend leven leiden waarin hun niet of nauwelijks om hun mening wordt gevraagd. “Zij hebben een zwaar leven achter de rug, waarin ze kampten met allerlei narigheid, van toeslagentegenslag tot ellendige ziekten. Op het moment dat ze dachten nu wel zo ongeveer ‘alles’ achter de rug te hebben, verscheen premier Rutte op tv, morgen precies een jaar geleden, om onomwonden te zeggen: “Goedenavond, het coronavirus houdt ons land in de greep. (…) En ik wil me richten tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt.”