Senioren Journaal van woensdag 15 januari

Met technologie meer kwaliteit van leven

Door het gebruik van technologische hulpmiddelen neemt de kwaliteit van leven van ouderen toe. Dit blijkt uit onderzoek door het LUMC-Campus Den Haag en de gemeente Den Haag. Dit is het grootste onderzoek ooit in Nederland gedaan naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Door een betere kwaliteit van (het fysieke) leven kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de afname van fysieke kwaliteit van leven door ouderen minder wordt dankzij het gebruik van technologie.

Open gesprek over laatste zorgfase

Na een succesvolle proef vinden op vijf poli’s van Ziekenhuis Gelderse Vallei structureel gesprekken plaats over de wensen van patiënten in hun laatste levensfase. De meerwaarde blijkt groot, aldus een artikel in Medisch Contact. “Advance care planning (ACP) heet het dynamische proces van zo mogelijk meerdere gesprekken tussen arts, patiënt en naasten over de behandelwensen van de patiënt in de laatste levensfase. Daarmee anticiperend op (acute) situaties waarin de patiënt zelf niet meer in staat is om aan te geven wat hij wil.”

Ouderen in beweging gebracht

‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ heeft gewerkt aan het in gang zetten van een beweging die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Uit de evaluatie blijkt dat 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht, tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer en ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.

‘Crisisopvang weert demente patiënt’

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso vreest volgens Medisch Contact dat patiënten met dementie niet meer terechtkunnen bij crisisdiensten van ggz-instellingen. De vereniging zegt signalen te hebben gekregen dat enkele crisisdiensten dreigen op te houden met opname en beoordeling van deze doelgroep als gevolg van de nieuwe wetten voor verplichte zorg.

Wet zorg en dwang stortvloed aan regels

Minder administratieve rompslomp en minder regeltjes moeten de zorgsector ontlasten. De gloednieuwe Wet zorg en dwang bereikt precies het tegendeel, vinden betrokkenen in EenVandaag. “De geest van de wet is prima, maar er zitten enorm veel haken en ogen aan.” Dat leidt tot problemen in tehuizen, maar ook bijvoorbeeld binnen de thuiszorg. “Medewerkers hebben echt geen idee hoe ze alle nieuwe regels kunnen implementeren, laat staan waarom al deze regels überhaupt nodig zijn.”

Actieplan ouderenzorg Voorne

Om de zorg voor het toenemende aantal ouderen op Voorne ook in de toekomst goed te kunnen regelen, slaan zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten op Voorne de handen ineen. Het plan bestaat volgens AD Rotterdams Dagblad uit drie onderdelen. De eerste is een goede toegang tot plekken waar een oudere tijdelijk kan verblijven als thuiswonen even niet lukt. Het tweede onderdeel gaat over goede zorg en ondersteuning thuis. Het derde punt is het versterken van het netwerk van ouderen om kwetsbaarheid en eenzaamheid tegen te gaan.

Speciale kamer Syrisch Orthodoxe ouderen

In zorgcentrum De Posten in Enschede is een kamer geopend die speciaal bedoeld is voor Syrisch Orthodoxe bewoners met dementie. In de kamer kunnen zij de dag doorbrengen op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld, schrijft dagblad Tubantia. “De kamer is tot in detail aangekleed. We brengen hier meerdere culturen bij elkaar. Een beetje Turks, een beetje Irakees en ook wat Arabisch.”

‘Mógelijkheid vrijwillige dood geruststellend’

Niemand kan beter oordelen over de motieven en de beslissing dood te willen gaan dan de direct betrokkene zelf, reageert in Trouw lezer Bohdan Malisz op tegenstanders van het wetsvoorstel over ‘voltooid leven’. “Vaak wordt gevreesd dat een wettelijke mogelijkheid van vrijwillige dood een aanlokkende kracht op ouderen zal hebben. Geen zorgen: het natuurlijke overlevingsinstinct van de mens is zeer sterk. Veel mensen vinden alleen al het bestaan van die mogelijkheid geruststellend, weinigen zullen er werkelijk gebruik van maken.”

‘Tweedeling ouderen dreigt’

“In deze tijd van individualisering zie ik van mantelzorg en hulp van vrienden straks weinig terecht komen”, schrijft een lezer van de Telegraaf, “die hebben het veel te druk met zichzelf, want de vrienden worden zelf ook ouder. Je krijgt straks een tweesporen ouderensamenleving. Zij die genoeg geld hebben bv. door verkoop woning en/of spaargeld kunnen zorg inkopen en de rest kan stikken.”

Geluksgevoel als achtbaan

Professor David Blanchflower zegt in de Telegraaf dat je geluksgevoel door je leven heen een soort achtbaan is. Rond je dertigste en kort na je 65e voelen we ons gemiddeld heel goed. De grote dip zit rond 46-55 jaar en later als 85 plusser.

Oma’s Soep gaat landelijk

“Tweeënhalf jaar geleden begonnen we met koken met jongeren en ouderen in Amsterdamse buurthuizen, om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Nu doen we dat ook in Groningen, Rotterdam en Utrecht”, zegt de 27-jarige oprichter van Oma’s Soep in Het Parool. Om dat te vieren gaan ouderen vandaag – met BN’ers aan hun zijde – strijden om het beste soeprecept.