Senioren Journaal van donderdag 14 juli

Netwerk ontstaat meestal niet spontaan

Het netwerk dat voor het langer thuis wonen nodig is, ontstaat lang niet altijd spontaan. “De organiserende en ondersteunende motor van het sociaal werk is daarvoor onmisbaar.”

Fietskoerier geen tijd voor zorgzaamheid

De bezorgdienst van apotheken wil dat de fietskoerier de medicijnen zo snel mogelijk aflevert. Maar de schrijnende gevallen die ze achter de voordeur aantreft, vragen vaak om meer tijd en aandacht. ‘En dat past niet in het businessmodel.’

Positief Gezond voor iedereen anders

Zes ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor hebben in Amstelland / Meerlanden de regiovisie ‘Positief Gezond oud worden is voor iedereen anders’ ondertekend. De vijf thema’s zijn: Inclusieve wijk en zorgzame samenleving, Nieuwe woon(zorg)vormen, Passende ondersteuning en zorg voor ouderen, Regionaal werkgeverschap, Technologie en digitalisering.

Ouderen prioriteit woningbouw Brabant

In de woningbouwplannen van de provincie Noord-Brabant ligt de grootste prioriteit misschien wel bij meer huizen voor ouderen, meldt Omroep Brabant. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Er moet voldoende passende woonruimte zijn voor nog zelfstandig wonende ouderen, maar ook voor ouderen die al wel zorg nodig hebben. Een woonvorm tussen thuis en verpleeghuis.”

Naar rechter om rekenrente pensioen

Financieel activist Pieter Lakeman (bekend vanwege zijn rol bij de val van bank DSB) stapt naar de rechter om de jaarrekening van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te laten vernietigen. Hij stelt volgens het ANP dat vrijwel alle pensioenfondsen een te lage rekenrente hanteren.

Opkomst herhaalprik blijft achter

De opkomst voor de herhaalprik tegen corona blijft achter. Dat blijkt uit RIVM-cijfers, meldt de Telegraaf. De oproep drie weken geleden van minister Kuipers om de ’tweede booster’ te halen heeft vooralsnog geen groot effect gehad. Experts pleiten voor een betere voorlichting. De vaccinatiegraad onder 60-plussers bedraagt 47,3 procent, beduidend lager dan bij de eerste booster (tussen de 79 en 85 procent). Vooral bij zestigers blijft de herhaalprikopkomst achter (26 procent).

Zomerschool als vakantie

Met een stadswandeling door Delft gaat in deze stad de Zomerschool voor Senioren maandag 18 juli van start. Daarna volgen er nog zes dagtochten waar zich tientallen ouderen voor hebben aangemeld, vooral 70- en 80-plussers, aldus AD Haagsche Courant. “Voor veel deelnemers is dit hun vakantie”, zegt de penningmeester van SSBO Delft (83), een van de organisatoren.

Beweegfilms in het verpleeghuis

Zogenoemde beweegfilms blijken een succes in het verpleeghuis. Het is volgens Omroep Zeeland een nieuw Zeeuws innovatief product. De films zorgen voor een vermindering van de werkdruk van zorgmedewerkers en ouderen vinden het leuk: De beweegfilms zijn elke keer iets anders en worden aangepast aan de woongroep.

Bewijs van in leven zijn

“Uw pensioenfonds of een andere instantie kan u vragen om een document dat bewijst dat u in leven bent. Dit vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wij sturen het document binnen 5 werkdagen per post naar u toe”, aldus een bericht van de gemeente Haarlem.

Politiek, doe iets aan de aanspraken op zorg

De politiek is aan zet om de maatschappij duidelijk te maken dat zorgmedewerkers de enorme groei van kwetsbare ouderen in de toekomst niet kunnen opvangen, zegt brancheorganisatie ActiZ. “Dat betekent dat je iets moet doen aan de aanspraken op zorg.”

Ze gaan allemaal dood om me heen

De legendarische presentator Koos Postema (89) lijdt onder eenzaamheid en fysiek ongemak. Maar hij kan volgens EW nog welbespraakt en vrolijk terugblikken op een rijke loopbaan bij radio en televisie. Af en toe gaat hij weleens naar een café in Hilversum ‘om met oude makkers te zeuren en zwammen over vroeger. Er blijven er wel steeds minder over. Ze gaan allemaal dood om me heen. Zelfs mijn vrouw.’

Technologie & Zorg Academie Groningen

De nieuwe Technologie & Zorg Academie Groningen wil verzorgende en verpleegkundige verder helpen met de technologie voor ouderen en zorgbehoevenden. Ook de ‘digivaardigheid’ in de zorg krijgt er volle aandacht, aldus de Groninger Internet Courant.

Proef met anders indiceren verlengd

De gemeente Oldenzaal verlengt het project Anders indiceren tot eind van dit jaar. Het gaat om sneller de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners die dagbesteding nodig hebben. Na het eerste jaar proefdraaien is duidelijk dat het indicatieproces beter verloopt, meldt TwenteFM.