Senioren Journaal van vrijdag 14 februari

Stadslab voor vergrijzende wijk in Delft

De TU Delft, de Haagse Hogeschool en hogeschool Inholland gaan een groot, meerjarig onderzoek doen naar de vergrijzing in Tanthof, de meest zuidelijke wijk van Delft waar 13.000 mensen wonen. De onderwijsinstellingen werken volgens AD Haagsche Courant samen met bewoners en hulpinstanties in een zogenoemd Stadslab. Na het maken van een analyse worden maatregelen uitgetest. Studenten van de opleidingen kunnen aan de slag met praktijkgerichte opdrachten.

Nieuwe vorm van huisbezoeken

De gemeente Molenlanden begint een nieuwe vorm van huisbezoeken bij ouderen, aldus AD De Dordtenaar. Dat moet onder meer voorkomen dat deze inwoners in een sociaal isolement belanden. De aanpak verschilt volgens de initiatiefnemers met de ‘signalerende huisbezoeken’, die in veel gemeenten gemeengoed zijn. “Het gaat daarbij vooral om het ophalen van informatie. Terwijl je juist de oudere de regie wilt geven.”

Hoe denkt u over ouder worden?

Leyden Academy onderzoekt hoe mensen denken over ouder worden. Hiervoor worden deelnemers gezocht voor een groepsgesprek. “Bent u 55 jaar of ouder? En heeft u moeite met lezen en schrijven? Vraagt u weleens iemand om een formulier in te vullen? Of vindt u het lastig om formulieren en sommige brieven te lezen? Dan nodigen wij u graag uit.”

‘Beschermde woonomgeving nodig’

Waar het in het advies van de commissie van Wouter Bos aan ontbreekt, is een inhoudelijke beschouwing ten aanzien van ouderen, hun zorgvraag alsmede de zorgverlening. Dat schrijft klinisch ouderenpsycholoog Noud Engelen in Trouw. Verscherping en aanvulling van het advies zijn volgens hem noodzakelijk: herstructurering van de regels met betrekking tot de ‘zorg-markt’ moet er een van zijn, alsmede het advies tot stichten en bouwen van hernieuwde geïntegreerde zorg-woonvormen.

‘In de zorg kunnen we niemand missen’

Bijna een kwart van het parttime zorgpersoneel zou best meer willen werken. Maar het wordt hen simpelweg niet gevraagd, blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van stichting Het Potentieel Pakken. ‘Als iemand een kind krijgt, is het gebruikelijk om te vragen: ga je minder werken? Maar als die ouder zijn, vraagt niemand: ga je nu weer meer werken?’ Intussen heeft minister  Hugo de Jonge volgens Het Financieele Dagblad laten weten  er niet op uit te zijn de vele zzp’ers in de zorg het leven zuur te maken. ‘We kunnen gewoon niemand missen in de zorg.’

Migranten inzetten in ouderenzorg?

Een oplossing voor het tekort aan personeel in  de zorg en de bouw én voor de problemen rond vluchtelingen op de Middellandse Zee. Volgens D66-Kamerlid Maarten Groothuizen is zijn plan om arbeiders uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen tijdelijk naar Nederland te halen, beide. Maar in de Tweede Kamer is volgens Nieuwsuur buiten D66 bijna niemand te vinden die wat in zijn plan ziet. De behoefte aan en nieuw immigratiebeleid is groot,maar politiek Den Haag krijgt vooralsnog niets voor elkaar, schrijft de Volkskrant, met op de voorpagina een foto van Vietnamese verpleegkundigen aan het werk bij een oudere in Berlijn.

Mantelzorg en (levens)testament

Indebuurt033 organiseert in samenwerking met VBC notarissen uit Amersfoort op 11 maart ethemabijeenkomst ‘Mantelzorg en levenstestament en testament’, meldt Leef3.nu. “Allen die de zorg hebben voor een langdurig zieke naaste, maar ook belangstellenden uit de gezondheidszorg, zowel professionals als vrijwilligers, zijn van harte welkom.”

Hoger onderwijs ouderen in de lift

Hoger onderwijs voor ouderen zit in de lift, is te lezen in Trouw. Steeds meer senioren willen doorleren. Hoger Onderwijs Voor Ouderen is zeker niet nieuw maar toch vrij onbekend. Bij tien lokale Hovo-organisaties kunnen 50-plussers uit heel Nederland meedoen aan onderwijs op wetenschappelijk niveau. Nog steeds groeit het aantal deelnemers. Was dat in 2013 nog 18.000, in 2019 was het al gestegen naar bijna 25.000 cursisten. Bezoekers van lezingen zijn daarbij niet meegeteld.

Kamerdebat over tekort ouderenwoningen

De Tweede Kamer debatteert binnenkort met minister Hugo de Jonge over het tekort aan ouderenwoningen, zo is te lezen bij Zorgvisie. De VVD mist de regie van de landelijke overheid bij de bouw van ouderenwoningen. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders voelen wel de urgentie, maar handelen daar onvoldoende naar, stelt deze partij.

‘Warme en liefdevolle omgeving’

“Mijn moeder woont ruim een jaar in een verpleeghuis in het Friese Ureterp”, schrijft een lezeres van Trouw. “Voor haar opname kende ik de verpleeghuiszorg alleen uit de media en maakte ik me zorgen. Maar wat ik zie, is een warme en liefdevolle omgeving waar het personeel heel zorgvuldig met de bewoners omgaat. Ik zie deskundige mensen die professionele zorg leveren met veel aandacht voor het individu. Individuele begeleiding is geen uitzondering.”

‘Na mishandeling nul op rekest bij politie’

Jaarlijks worden circa 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling en een aanzienlijk deel daarvan wordt financieel mishandeld. Maar wie hiervan aangifte doet krijgt vaak nul op rekest bij het politiebureau. Daar moet verandering in komen, stellen advocaten en de VVD bij Meldpunt van Omroep Max.

‘Er zullen meer 122-jarigen volgen’

Photoshop en kansberekening maken de oudste mens ooit tot een slachtoffer van persoonsverwisseling, schrijft Trouw. De meeste claims van 115-plussers zijn – opzettelijk of onopzettelijk – vals, erkennen onderzoekers. Maar alle informatie die Jeanne Calment (geboren in 1875, overleden in 1997) heeft gegeven klopt. En er zullen meer 122- jarigen volgen, voorspellen zij.